صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ سفر نانسی پلوسی به افغانستان را به تعویق انداخت

 ترامپ سفر نانسی پلوسی به افغانستان را به تعویق انداخت

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سفر رسمی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا به افغانستان، بروکسل و مصر را به تعویق انداخت.
آقای ترامپ با نشر نامهای به خانم پلوسی نگاشته است که به خاطر تعطیلی قسمی حکومت فدرال "این سیر و سفر هفت روزه" را در یک زمان دیگر برنامه ریزی خواهند کرد.
مسدود شدن بخشی از ادارات فدرال امریکا وارد سیامین روزخود شده است و تاهنوز آقای ترامپ به خاطر دسترسی به بودجۀ ساخت دیوار مرزی مکزیک، با کانگرس ایالات متحده به توافق نرسیده است.
در این نامه آقای ترامپ خاطر نشان کرده است که حدود ۸۰۰ هزار کارمند فدرال امریکایی همین اکنون معاش ندارند و "به عوض سفر بهتر خواهد بود در واشنگتن بمانید و در بارۀ تحکیم قویتر امنیت سرحدات با من مذاکره کنید، تا تعطیلی ادارات فدرال پایان یابد."
آقای ترامپ خطاب به رئیس مجلس نمایندگان امریکا که یک دموکرات با نفوذ امریکایی است نگاشته است که منتظر ملاقات با وی بوده و بیشتر از آن انتظار دارد "سرحد خطرناک جنوبی ایالات متحده در نهایت توجه، بودجه و امنیتی را که سزاوار است به دست آورد."
این نامهای رئیس جمهور ترامپ به خانم پلوسی پس از آن به نشر می رسد که رئیس مجلس نمایندگان امریکا از آقای ترامپ خواست به خاطر تعطیلی قسمی ادارات فدرال به شمول محافظین امنیتی رئیس جمهور ترامپ، سخنرانی سالانۀ خود را به تعویق بیاندازد.
قرار است آقای ترامپ به تاریخ ۲۹جنوری در مجلس مشترک کانگرس امریکا سخنرانی سالانه اش را ایراد کند.
سفر اعضای کانگرس ایالات متحده به خارج از امریکا از پول کانگرس تمویل نشده بلکه وزارت خارجۀ این کشور به وزارت مالیۀ امریکا درخواست می دهد و در نهایت باید رئیس جمهور آن را امضا کند.
اعضای کانگرس امریکا همواره در بخش "فوق العادۀ" طیاره ها سفر می کنند که هزینۀ آن بیشتر از بخش اقتصادی خطوط هوایی می باشد.