صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت 23 قرارداد عرضه خدمات صحی را با ارزش 17 میلیارد افغانی امضا کرد

وزارت صحت 23 قرارداد عرضه خدمات صحی را با ارزش 17 میلیارد افغانی امضا کرد

وزارت صحت عامه، 23 قرارداد را به منظور بهبود عرضه خدمات صحی با ارزش 17.6 میلیارد دالر با موسسههای ملی و بینالمللی امضا کرد.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، روز شنبه 29 جدی هنگام امضای این قراردادها گفت: "وزارت صحت عامه تلاش دارد تا میزان دسترسی مردم را به خدمات صحی به بالاتر از 90 درصد بالا ببرد. در حال حاضر 2700 باب مرکز صحی در کشور وجود دارد. در چارچوب این قراردادها قرار است 375 باب مرکز صحی جدید تا سه سال آینده در جایهای مورد نیاز ایجاد شود."
آقای فیروز افزود که این مراکز در 23 ولایت کشور فعال میشود و 8 ولایت باقیمانده، قراردادهایشان هفته آینده امضا خواهد شد. ارزش این قراردادها نیز 105 میلیون دالر امریکایی خواهد بود.
وزیر صحت عامه همچنان اضافه کرد: قراردادهای که امروز به امضا رسید با قراردادهای قبلی متفاوت است. در گذشته تنها خود قراردادها از سوی وزارت مدیریت میشد؛ اما اکنون اجراات موسسات تطبیق کننده به منظور ارایۀ خدمات صحی با کیفیت با شیوه خاص مدیریت میشود.
آقای فیروز اضافه کرد، کسانیکه طبق قرارداد خدمات ارایۀ نتوانند، قراردادهای آنان فسخ میشود و مسوولانش مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. او گفت که اکثر این موسسهها در نهادهای دولت ثبت و به دولت پاسخگو هستند.
همایون صافی نمایندهی یک موسسه تطبیق کننده تعهد خود را در زمینۀ ارایۀ خدمات صحی با کیفیت ابراز کرد و گفت که شیوه جدیدی که وزارت صحت عامه در تطبیق این قراردادها کار گرفته است، موسسات را وادار میکند تا به ارایۀ خدمات شان بیشتر کنند.
گفتنی است که قراردادهای مذکور در ولایتهای ارزگان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، فاریاب، فراه، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنگان، غور، کندز، کندهار، نورستان و کابل شامل اجرایی میشود.
وزارت صحت عامه میگوید که این قراردادها تحت پروژۀ صحتمندی به شیوۀ رقابت آزاد بین المللی، طی یک پروسه شفاف، با موسسات تطبیق کننده صورت گرقته است. در چارچوب این قراردادها این پروژهها تا سه سال آینده تکمیل میشود.
بر اساس گفته‌‌های مسئولان وزارت صحت و بر اساس تحقیق موسسه "خانه تحقیق صحت افغانستان" عرضه خدمات صحی نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.