صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان از سرگیری گفتگوها با امریکا را رد کرد

 طالبان از سرگیری گفتگوها با امریکا را رد کرد

گروه طالبان گزارشها راجع به آمادگی این گروه برای از سر گیری گفتگوها با زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا را رد کرده اند.
شماری از رسانههای پاکستانی اخیرا گزارش کردند که قرار است نمایندگان طالبان، با آقای خلیلزاد در پاکستان دیدار کنند. فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، روز پنجشنبه با مقامات پاکستانی، به شمول عمران خان، نخست وزیر آن کشور دیدار کرده بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از سران گروه طالبان گزارش کرده که قدرتهای منطقه، به شمول پاکستان، از آنها تقاضا کرده اند که با هیات امریکایی در اسلامآباد وارد گفتگو شوند و نیز، حضور نمایندگان دولت افغانستان را در این گفتگوها بپذیرند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک اعلامیه گفت "میخواهیم واضح بسازیم که قرار نیست هیچ جلسهای با زلمی خلیلزاد در اسلامآباد داشته باشیم."  گفتگوها میان طالبان و نمایندگان امریکا پس از آن متوقف شد که طالبان در اعلامیهای گفتند که جانب امریکا توجهی به درخواست آنها برای خروج سربازان امریکایی از افغانستان نشان نداده است.آقای خلیلزاد، در تازهترین سفرش به اسلامآباد، با نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد.
مقامات گفتند که در این دیدارها، روی روند گفتگوهای صلح بحث شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند.
با این حال، شماری از رسانههای پاکستانی گزارش کردند که جانب پاکستان حاضر شده است که دور بعدی گفتگوها میان طالبان و امریکا را در اسلامآباد میزبانی کند. امریکا تاکید دارد که برای رسیدن به صلح، نیاز است تا طالبان با دولت افغانستان وارد گفتگو شود ولی این تقاضا همواره از جانب طالبان رد شده است.