صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افراد دارای معلولیت پنج درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند

افراد دارای معلولیت پنج درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند

مسئولان وزارت صحت عامه کشور میگویند که حدود 3 الی 5 درصد نفوس کشور از معلولیت رنج میبرند.
کمیته صلیب سرخ، دیروز (چهارشنبه، 3 دلو) از 30 سال فعالیت خود در افغانستان، با راه اندازی نمایشگاه یک روزه عکس در کابل تجلیل کرد.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور که هنگام افتتاح این نمایشگاه عکس صحبت میکرد گفت: حدود 3 الی 5 درصد نفوس افغانستان از معلولیت رنج میبرند.
وی بیان داشت که کمیته صلیب سرخ در بخش بازتوانی افراد معلول در افغانستان خدمات خوبی صحی را طی سی سال گذشته ارائه کرده است. وزیرصحت عامه گفت:" در مجموع 22 مرکز بازتوانی افراد معلول در افغانستان فعالیت دارند که 7 مرکز آن مستقیم تحت کمیته صلیب سرخ کار میکند."
آقای فیروز افزود: کمیته صلیب برعلاوه ارائه خدمات صحی برای معلولین، ما از آنها به حیث صحبت کننده با مخالفین حکومت به منظور ارائه خدمات صحی در مناطق تحت نفوذشان نیز کار میگیریم. به گزارش جمهور، در همین حال رویا موسوی سخنگوی کمیته صلیب سرخ گفت:"هدف این نمایشگاه عکس ارزیابی 30 سال فعالیت صلیب سرخ درافغانستان است که چگونه خدمات صحی برای معلولین ارائه شده و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کند."
خانم موسوی بیان داشت که کمیته صیلب سرخ درطول 30 سال فعالیت خویش در افغانستان حدود 180 هزار معلول را در 7 مرکز به صورت مستقیم تحت خدمات صحی قرار داده است.
خانم موسوی گفت:" تنها درسال 2018 حدود 12 هزار معلول در کمیته صلیب سرخ ثبت شده است."
وی افزود:"خدمات ما شامل دادن وسیله حرکتی، ساخت و ساز دست و پای مصنوعی،آموزش حرفه و دادن قرضههای کوچک برای معلولین میباشد."
سخنگوی کمیته صلیب سرخ گفت:" ما سالانه 21 هزار دست و پای مصنوعی را برای معلولین افغانستان ساخته و در اختیار آنها قرار میدهیم."
البرتو رئیس کمیته صلیب سرخ نیز گفت:"من سی سال برای معلولین افغانستان خدمت کردم و از این خدمت خود لذت میبرم و آروز دارم که تا آخرعمر در خدمت معلولین افغانستان باشم."
وی بیان داشت که کمیته صلیب سرخ متعهد به ارائه خدمات صحی دوام دار به معلولین افغانستان میباشد.
محمد الله یکی از معلولین کشور نیز گفت:" من درسال 1371 در جنگ داخلی به شدت زخم برداشته بودم که از آن روز تا هنوز تحت خدمات صحی صیلب سرخ قرار گرفتم:"
وی بیان داشت" کمیته صلیب سرخ من را سه بار از دم مرگ پس آورد از خدمات اینها زیاد خوشحال هستم".