صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی: طراح حمله بر پایگاه نیروهای امنیت ملی در میدان وردک کشته شد

 امنیت ملی: طراح حمله بر پایگاه نیروهای امنیت ملی در میدان وردک کشته شد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده که طراح حمله بر پایگاه نیروهای خیزش مردمی امنیت ملی در ولایت میدان وردک را در یک حمله هوایی کشته است.
این ریاست روز چهارشنبه 3 دلو، با نشر خبرنامهای نوشته است که در نتیجه یک عملیات اطلاعاتی، فرمانده نعمان وابسته به گروه طالبان که طراح حمله بر یک پایگاه امنیت ملی بود را کشته است.
در خبرنامه ریاست امنیت ملی همچنین نوشته شده که همراه این فرمانده گروه طالبان، هفت عضو دیگر طالبان نیز کشته شدهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی پس حمله تروریستی با نشر اعلامیهای نوشت که "عاملان خرد و بزرگ این جنایات بی پاسخ نمیمانند به زودترین فرصت شناسایی، بازداشت و به سزای اعمال خویش خواهند رسید."
شورشیان گروه طالبان حوالی ساعت هفت و نیم روز دوشنبه بر یک پایگاه ریاست امنیت ملی در میدان وردک حمله کردند که بر اساس آمار ریاست امنیت ملی، باعث کشته شدن 36 تن شد.
ریاست امنیت ملی گفته بود که این قرارگاه مربوط نیروهای خیزش مردمی امنیت ملی بود و تروریستان با استفاده از یک موتر زرهی هاموی مواد انفجاری را به نزدیکی این قرارگاه انتقال دادند.
امنیت ملی افزوده است که تروریستان در قراول اول این قرارگاه شناسایی شدند، اما چون موتر زرهی بود، موانع را شکست و از قراول عبور کرد و بعد در نزدیکی قرارگاه منفجر شد.
در اعلامیه امنیت ملی آمده، انفجار این موتر باعث تخریب "قسمی" ساختمان قرارگاه شده است و تعداد زیادی افراد بر اثر تخریب این ساختمان، کشته شدند.
امنیت ملی گفته بود که پس از انفجار اول، سه مهاجم انتحاری میخواستند با یک موتر کرولای مملو از مواد انفجاری وارد قرار شوند، اما از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و کشته شدند و موتر مملو از مواد انفجاری نیز خنثی شد.
این ریاست افزوده که "خیزشهای مردمی و تحرکات مردمی نمایانگر به ستوه آمدن مردم از ظلم و ستم گروههای تروریستی و حامیان خارجی شان است و ما یکجا با مردم خود در مقابل آنها میایستیم."
رئیس جمهور پس از این حمله نیز به مسئولان مربوطه دستور داد که حمله را به صورت جدی بررسی و به زخمیها و خانوادههای قربانیان نیز رسیدگی کنند.
ولایت میدان وردک در زون مرکز کشور، یکی از ولایات نسبتا ناامن است و گروه طالبان در بخشهای از این ولایت حضور دارد. نیروهای امنیتی بارها فرماندهان ارشد گروه طالبان را از مربوطات این ولایت بازداشت کردهاند.