صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لویه جرگه مشورتی صلح در نهم ثور سال آینده برگزار می‌شود

لویه جرگه مشورتی صلح در نهم ثور سال آینده  برگزار می‌شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، با صدور فرمانی، تاریخ برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را تعیین کرده
است. بر اساس فرمانی که رئیس جمهور دیروز (دوشنبه، 20 حوت) صادر کرده، این لویه جرگه در تاریخ نهم ثور سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. رئیس جمهور غنی، محمد عمر داوود زی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را به عنوان رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه مشورتی تعیین کرده است.
 در فرمان رئیس جمهور آمده است که این جرگه به منظور "استماع، استفاده مؤثر و ارج گزاری نهادینه به مشورهها، نظریات و تحلیل نمایندگان مردم از تمام لایهها و اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات" برگزار میشود.
در این فرمان آمده است که جرگه مشورتی صلح "فرصت بزرگ و ملی" خواهد بود برای نمایندگان مردم از سراسر کشور تا بتوانند پرسشهای خود را در زمینه " حدود و چهارچوب مذاکره با تحریک طالبان، تعریف و چگونگی دستیابی به صلح" مطرح کنند.
رئیس جمهور گفته است بر اساس مشوره اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح "رهبری جمهوری اسلامی افغانستان، خط مشی صلح و مذاکره را تدوین و تکمیل نموده و سعی خواهد ورزید تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار اندازد."
آقای غنی به وزارت مالیه دستور داده است که مصارف مالی لویه جرگه مشورتی صلح را مطابق پیشنهاد رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه، از کود 91، تأمین کند.
همچنین، به وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، امور سرحدات، اقوام و قبایل، ارشاد،حج و اوقاف، امور زنان، امور مهاجرین و عودت کنندگان، اداره ارگانهای محل، شاروالی کابل و سایر ادارات دستور داده شده تا کمیسیون برگزاری جرگه  مشورتی، همکاری کنند.
قرار بود این لویه جرگه روز 26 ماه حوت برگزار شود و سه روز دوام کند، اما بعدا اعلام شد که برگزاری این لویه جرگه به تعویق افتاده است.