صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضمانت اجرای پروسه صلح

ضمانت اجرای پروسه صلح نویسنده : خلیل الله نبوی

پروسه صلح در عدم حضور دولت افغانستان ضمانت اجرای حقوقی  و سیاسی نخواهد داشت، ضمانت اجرای بیرونی اصول سیاسی و قواعد حقوقی در هر نوع معاهده و توافقنامه بین المللی و یا ملی به معنای وجود  یک مرجع و نهاد معتبر  اجرا کنند و ضمانت کنند ملی  و بین المللی مانند دولت ها و سازمان های بین المللی می باشد، بنابراین؛ در فقدان یک نهاد معتبر ملی و یا بینالمللی، هیچ نوع معاهده و یا توافقنامه بین المللی مشروعیت سیاسی و حقوقی ندارد و عملی نخواهد بود،  بنابراین، پروسه صلح افغانستان نیز یکی از پدیده های سیاسی است که دارای ابعاد ملی  و بین المللی می باشد، بعدی بین المللی آن  نیازمند نشست ها و گفت و گو های  بین المللی است که توسط تابعان اصلی حقوق بین المللی و  بازیگران رسمی روابط بین الملل که دولت های ملی هستند صورت می گیرد. در نبود نمایندگان رسمی دولت های ملی، هیچ توافقنامه ی سیاسی  و غیر سیاسی مشروعیت بین المللی ندارد از این جهت است که در مذاکرات قطر،  بین نماینده خاص دولت آمریکا  و گروه طالبان، یک طرفه قضیه، نمایده دولت ملی است  که به مذکرات مذکور  رسمیت داده است  و تمرکز  مذاکرات  صلح در محور سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا  و نبود نمایدگان دولت افغانستان، شک و تردید سیاسی را نسبت به فرجام  پروسه مذکور خلق  نموده است؛ به دلیل روابط نذدیک و غیر تجزیه پذیر بودن ماهیت  پروسه صلح  افغانستان، قضاوت ها  زود هنگام خواهد بود که گفته شود؛ آقای خلیل زاد به دنبال تجزیه و تفکیک پروسه صلح  افغانستان با اولویت منافع آمریکا  است،  اگر از این منظر به مذاکرات صلح قطر نگاه نماییم سرانجام پروسه صلح افغانستان در غیاب و عدم حضور نمایندگان با صلاحیت دولت افغانستان به ثمر نخواهد نشست در نبود نمایندگان باصلاحیت دولت، مذاکرات مذکور، زمینه تطبیق نخواهد داشت. گروه طالبان هم به خوبی می دانند که دولت افغانستان تنها مرجع قانونی است که تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی،  مانع تمامیت خواهی این گروه می باشد و آنها می خواهند با  ترفند تفکیک میان دولت و  ملت  افغانستان به خواسته های تمامیت خواهانه ی شان برسند از این جهت است که با  نماینده رسمی و قانونی ملت افغانستان که دولت وحدت ملی می باشد حاضر به مذاکره نیستند اما سر انجام  وفرجام مشروعیت، قانونیت، ضمانت اجرای سیاسی و حقوقی  پروسه صلح،  نیازمند مذکرات مستقیم با دولت افغانستان می باشد، در غیاب نمایندگان  رسمی دولت، و  هر  نوع صلح تحمیلی بر ملت و  دولت  افغانستان،  ضمانت اجرای سیاسی و حقوقی  نخواهد داشت.
پنجمین  دوره مذاکرات قطر با آجندای مسایل مربوط به سیاست خارجی آمریکا،  هنوز هم خوش بینانه است مشروط بر اینکه  دولتمردان آمریکا، اشتباه سیاسی دهه هفتاد را بار دیگر در سیاست خارجی خودشان مرتکب نشوند و منافع ملی، امنیت ملی  ایالت متحده آمریکا را جدا از امنیت ملی و منافع ملی افغانستان نداند، دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 18 ساله که با هزینه ی سنگین مادی و معنوی مردم افغانستان  و جامعه ی جهانی بدست آمده است در نظر بیگرد و از آن حمایت نماید، ملت افغانستان از حکومت های استبدادی گذشته  و مناسبات  اجتماعی ظالمانه و غیر انسانی   عبور کرده اند و به هیچ وجه به گذشته بر نمی گردند و تسلیم  خواسته های  نا عادلانه پروسه صلح نخواهد شد،  هر نوع صلح و مذاکرات که در غیبت  ملت و دولت افغانستان صورت گیرد، برای مردم این کشور قابل قبول نخواهد بود.