صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانشگاه آسیایی زنان 50 بورسیه تحصیلی به دختران افغانستان داد

دانشگاه آسیایی زنان 50 بورسیه تحصیلی  به دختران افغانستان داد

مسئولان دانشگاه آسیایی زنان اعلام کردند که 50 سیت بورسیه تحصیلی برای سال 2019 میلادی را به دختران افغانستان اختصاص دادهاند.
کمال احمد، رئیس دانشگاه آسیایی زنان روز سهشنبه 21 حوت در یک نشست خبری مشترک با سرپرست وزارت مالیه، معین وزارت تحصیلات عالی و رئیس عمومی اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی، در کابل گفت، برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۰ بورسیه تحصیلی برای زنان افغان، در دانشگاه آسیایی زنان، اختصاص یافته است.
دانشگاه آسیایی زنان، در کشور بنگلهدیش موقعیت دارد و سال ۲۰۰۹ میلادی فعالیتش را آغاز کرد. در حال حاضر ۸۰۰ محصل زن از ۱۷ کشور در این دانشگاه مشغول ادامه تحصیل اند که ۱۰۹ تن از آنان را دانشجویان افغان تشکیل میدهند. پیش از این ۴۹ تن از دانشجویان زن افغان از این دانشگاه فارغ شدهاند.
همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه اختصاص این بورسیهها را به زنان افغان فرصت خوب دانست و از زنان به ویژه فارغان صنوف دوازدهم در ۳۴ ولایت کشور خواست که از این فرصت استفاده کنند.
ندیمه سحر، رئیس عمومی اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیز اختصاص ۵۰ بورسیه تحصیلی به زنان افغان توسط دانشگاه آسیایی را، افغانستان شمول دانست و گفت در این برنامه اولویت به خانمهایی داده میشود که دسترسی محدود به تحصیلات عالی دارند.
خانم سحر گفت که حکومت وحدت ملی متعهد به توانمند سازی خانم ها در عرصههای مختلف بوده وگام های زیادی در این زمینهها برداشته شده است.
رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی علاوه کرد که رشتههای اساسی که در دانشگاه آسیایی برای خانمها تدریس میشود، با بازار کار افغانستان مطابقت کامل دارد.
او همچنان گفت ما به این باور هستیم که بهترین راه برای توانمند سازی زنان فراهم ساختن زمینه تحصیل با کیفیت برای خانمها است.
عبدالتواب بالا کرزی معین وزارت تحصیلات عالی نیز با تأکید بر آنکه این وزارت در توزیع بورسیه ها ۳۰ درصد را به زنان اختصاص داده است، گفت: ۵۰ بورسیه دانشگاه آسیایی برای خانمها، مطلقاً برای زنان در نظر گرفته شده است.
آقای بالاکرزی افزود که پس از این تمام بورسیهها از طریق امتحان کانکور به رقابت گذاشته میشود و در توزیع بورسیهها شفافیت لازم در نظر گرفته خواهد شد.
بیش از چهار دهه جنگ داخلی و تخریب زیر بناها و دانشگاهها باعث شده کشور نیاز جدی به کدر تحصیل کرده به خصوص در بین زنان داشته باشد.  بورسیههای مختلف میتواند در این زمینه به دولت کمک شایانی کند.