صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک یک میلیارد دالر کاهش یافت

تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک یک میلیارد دالر کاهش یافت

اداره مرکزی احصائیه اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال پیش از آن نزدیک یک میلیارد دالر کاهش یافته است.
در تازهترین گزارش آمار اقتصادی کشور که دیروز (چهارشنبه، ۲۲ حوت) منتشر شد، آمده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۱۳۹۷ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰.۵ میلیارد دالر رسید در حالیکه این رقم برای سال قبل از آن ۲۱.۴ میلیارد دالر بود.
در نتیجه درآمد سرانه به قیمت جاری نیز نسبت به سال قبل از ۷۱۹ به ۶۴۷ دالر آمریکایی کاهش یافته است.
در این گزارش تولید ناخالص داخلی افغانستان بدون درآمد تریاک ۱۹.۸۹ میلیارد دالر اعلام شده و آمده که هر افغان بدون درآمد تریاک ۶۳۰ دالر سالانه درآمد دارد.
این نهاد میزان تورم را در سال جاری را ۰.۶ درصد اعلام کرده و گفته که نرخ تورم در سال گذشته ۵ درصد بود.
کاهش تولید گندم
در این گزارش میزان تولید گندم که تامین کننده اصلی غذای مردم افغانستان است، ۳.۶ میلیون تن اعلام شده و ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است. علت این کاهش نیز خشکسالی و کشت نشدن مناطق کشت دیمی است.
اداره مرکزی احصائیه افزوده که میزان واردات و تولید برق در کشور از ۵۷۰۹ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۶ به ۵۹۶۵ کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت است. ارزش واردات برق افغانستان ۲۸۹میلیون دالر اعلام شده است.
در این گزارش میزان ارزش کل واردات افغانستان ۷.۴ میلیارد دالر اعلام و صادرات نیز ۸۷۵ میلیون دالر ثبت شده است. در سال پیش، ارزش واردات افغانستان حدود ۷.۵ میلیارد و صادرات نیز ۷۷۴ میلیون گزارش شده بود. میزان واردات افغانستان نسبت به سال گذشته ۳۲ میلیون دالر کاهش و صادرات این کشور نسبت به سال قبل ۱۰۰ میلیون دالر افزایش یافتهاست.
کاهش مراکز صحی
مراکز صحی کشور نیز ۲۴۰۸ مورد ذکر شده، در حالیکه سال ۱۳۹۶ تعداد این مراکز ۲۴۲۴ گزارش شده بود، یعنی ۰.۷ درصد از مراکز صحی بسته شدهاند.
براساس این آمار برای هر ده هزار نفر در افغانستان پنج تخت شفاخانه و ۳ داکتر وجود دارد. طبق استاندارد جهانی، به ازای هر هزار نفر باید ۳٫۵ پزشک وجود داشته باشد.
در این گزارش آمده که میزان ابتلای به بیماریهای واگیر مانند سل و ایدز افزایش یافته و افراد مبتلا به ایدز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل ۱۳ درصد بیشتر شده و به حدود سه هزار نفر رسیده است. این گزارش افزایش در شمار مبتلایان به ایدز را هشدار دهنده خوانده است.
آموزش و جمعیت
جمعیت کشور نیز در این گزارش ۳۱.۶ میلیون نفر اعلام شده که ۱۵.۵ میلیون آن زن و بقیه مرد هستند. ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در شهرها و۲۲.۶ میلیون نیز در روستاها زندگی میکنند. این محاسبه شامل جمعیت عشایر(کوچیها) نیست.
براساس این گزارش بیشتر از ۹.۷ میلیون کودک به آموزش مشغولند. شمار معلمان نیز ۲۳۱ هزار نفر اعلام شده که از این جمله بیشتر از ۲۸ هزار در مکاتب خصوصی مشغول تدریس هستند.
شمار دانشجویان کشور که در دانشگاههای خصوصی و دولتی مشغول آموزش هستند نیز ۳۸۶ هزار نفر اعلام شده که ۲۸۶ هزار آنان مرد و بیشتر از ۱۰۰ هزار نیز زنان هستند.
دانشگاههای دولتی و خصوصی نیز ۱۶۹ باب ذکر شده که ۱۳۱ دانشگاه خصوصی و ۳۸ دانشگاه دولتی هستند. در سال ۱۳۹۷ نیز ۹ دانشگاه جدید آغاز به کار کردهاند.
کمکهای وعده داده شده جهانی نیز بیشتر از ۳.۷ میلیارد دالر اعلام شده که در سال ۱۳۹۶حدود ۳.۵ میلیارد دالر بوده که عملا حدود ۲.۷ میلیون دالر در سال ۱۳۹۶ به افغانستان پرداخت شده بود.