صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش آمریکا به اظهارات مشاور امنیت ملی کشور در مورد خلیل‌زاد

واکنش آمریکا به اظهارات مشاور امنیت ملی کشور  در مورد خلیل‌زاد

وزارت خارجه آمریکا اظهارات حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور در مورد زلمی خلیلزاد را رد کرده است. حمدالله محب گفته بود که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تلاش دارد حکومت موقت بسازد و در راس آن قرار گیرد.
آقای محب که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به آمریکا رفته بود، این موضوع را در صحبتی با خبرنگاران آمریکایی در واشنگتن گفته است.
دیوید هیل، معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا، در دیدار با حمدالله محب با رد انتقاد او گفته که زلمی خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا است و "حمله بر خلیلزاد، حمله بر وزارت خارجه امریکا است."
مشاور امنیت ملی کشور چه گفت؟
حمدالله محب با ذکر اینکه زلمی خلیلزاد دست کم دوبار میخواسته خود را برای ریاستجمهوری افغانستان نامزد کند، گفته: "ما فکر میکنیم یا آقای سفیر نمیداند چه میکند، یا اینکه چیز دیگری در سر دارد."
آقای محب گفته که زلمی خلیلزاد در پی ایجاد حکومت موقت است که خود در راس آن قرار بگیرد. او با اشاره به مذاکرات صلح گفت، این روند شفافیت لازم را ندارد.
مشاور امنیت ملی گفته که زلمی خلیلزاد در مورد مذاکرات آمریکا با گروه طالبان، با حکومت افغانستان مشورت نمیکند و معلومات کمی به دولت ارائه میشود.
زلمی خلیلزاد چند ماه قبل به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شد. او در پنج دور گفتوگوی صلح افغانستان به عنوان نماینده آمریکا حضور داشت.
دراین نشستها با وجود درخواستهای مکرر حکومت افغانستان برای گفتوگو با طالبان، این گروه حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشدند.
اما چند روز قبل از پنجمین نشست رودرروی نمایندگان آمریکا و طالبان، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی و زلمی خلیلزاد بر سر کارشیوه جدید برای پیشبرد روند صلح به توافق رسیدهاند.
ارگ ریاست جمهوری گفته بود که به اساس این کارشیوه، نخست در مورد تمام موضوعات مربوط به صلح با دولت افغانستان مشورت میشود و در مورد اقدامات بعدی بحث میشود و سپس روند به پیش میرود.
 چیزی که به نظر میرسد در پنجمین دور گفتوگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان عملی نشد.
واکنش وزارت خارجه آمریکا
در پی اظهارات مشاور امنیت ملی کشور، شماری از رسانهها گزارش دادند که وزارت خارجه آمریکا ضمن رد اظهارات آقای محب او را به مقر وزارت خارجه احضار کرد.
اما طارق آرین، سخنگوی شورای امنیت ملی، احضار حمدالله محب به وزارت خارجه آمریکا را رد کرد. او گفت " این ملاقات از قبل برنامهریزی شده بود. برنامه ملاقاتهای آقای محب از قبل تعیین شده بود و دیدار با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا جزئی از تقسیم اوقات ملاقاتهای رسمی مشاور امنیت ملی بوده است."
وزارت خارجه آمریکا افزوده که این اظهارات روابط بین دو کشور و همچنان روند صلح را با چالش مواجه میکند. طارق آرین، تصریح کرد که سفر مشارو امنیت ملی یک سفر با دستآورد بود.
او گفت: "آمریکا یکی از شرکای عمده بینالمللی افغانستان و یکی از همکاران خوب کشور است."
مشاور امنیت ملی کشور در حالی این اظهارات را مطرح کرده که پنجمین دور گفتوگوهای صلح میان نمایندگان گروه طالبان و آمریکا در قطر چند روز قبل پس از ۱۶ روز به پایان رسید.
مذاکرات آمریکا و طالبان
گفتوگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان پس از شانزده روز، سر انجام روز سهشنبه (۱۲ مارچ) به پایان رسید.
پس از آن زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفت که دو طرف روی "پیشنویس" خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین‌‌هایی برای مبارزه علیه تروریسم "توافق" کرده‌‍اند.
آقای خلیلزاد در رشته توییتهایش پس از پایان مذاکرات نوشته که برای رسیدن به صلح باید روی دو مورد دیگر یعنی "گفتوگوهای بینالافغانی" و "آتشبس همهجانبه" نیز توافق صورت گیرد، اگر چه به گفته آقای خلیلزاد "توافق اصولی" بر سر این دو نیز حاصل شده است.
با اینهمه، گروه طالبان خبرنامهای منتشر و یکبار دیگر تاکید کرده که هیچ توافقی برای مذاکره با دولت افغانستان و آتشبس صورت نگرفته است.
در همین حال رئیسجمهور غنی یک روز پس از پایان گفتوگوهای شانزده روزه نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه قطر، گفت که حکومت افغانستان بود که خواهان همکاری جامعه جهانی در پیشبرد روند صلح شد.
او این اظهاراتش را در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت بیست و چهارمین سالروز عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد.
رئیسجمهور غنی افزود افغانها صلح دایمی میخواهند که مالکیت آن از آن مردم و دولت افغانستان باشد.