صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنش‌ها در بلخ پایان یافت

تنش‌ها در بلخ پایان یافت

عطا محمد نور، رئیس اجرائی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ اعلام کرده که در مورد تنشها در ولایت بلخ، با سرپرست وزارت داخله و سرپرست و زارت دفاع به توافق رسیده است.
آقای نور شام دیروز (جمعه، 24 حوت) در صفحه فیسبوک خود نوشت که با سرپرستان وزارتهای داخله و دفاع به توافقات "خوبی" رسیده و این توافقات بعد از برگشت آنها به کابل و مشوره با رهبری حکومت، اعلام میشود.
تنشها بر سر معرفی فرمانده جدید پولیس ولایت، روز پنجشنبه آغاز شد و روز جمعه، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله، برای پایان دادن به این تنشها به بلخ رفتند.
روز پنجشنبه، هنگامی که قرار بود عبدالرقیب مبارز به جای محمد اکرم سامع به عنوان فرمانده جدید پولیس بلخ معرفی شود، درگیری سه ساعتهای بین منسوبان پولیس بلخ و نیروهای دولتی رخ داد. بعد از این درگیری آقای سامع رسما به عنوان فرمانده جدید پولیس بلخ معرفی شد و کارش را آغاز کرد.
درگیری در شهر مزار شریف بعد از مخالفت عطا محمد نور، والی پیشین بلخ با تقرر فرمانده جدید پولیس ولایت بلخ، رخ داد. آقای نور چهارشنبه شنبه از طریق فیسبوک از مردم خواست که روز پنجشنبه شهر را تعطیل کنند و در خانههای خود باقی بمانند.
بر اساس گزارش رسانهها از ولایت بلخ، روز پنجشنبه نظامیان هوادار آقای نور و نیروهای امنیتی در شهر مزارشریف درگیر شدند و در این درگیری شماری نیز زخمی شده است. هواداران آقای نور در تلاش بودند که مانع ورود فرمانده جدید پولیس، به فرماندهی پولیس ولایت بلخ شوند.
فرماندهی پولیس بلخ بعد از پایان درگیری اعلان کرد که 25 نفر را در ارتباط به این درگیری، دستگیر کرده است.
مقامهای امنیتی میگویند که به دلیل افزایش ناامنیها در ولایت بلخ، تصمیم به معرفی فرمانده جدید گرفته شد و تاکید کردهاند که این تصمیم "سیاسی" نبوده است.
امرالله صالح، وزیر داخله پیشین و معاون محمد اشرف غنی در انتخابات ریاستجمهوری نیز در صفحه فیسبوکش نوشته بود که تقرری فرمانده جدید  بلخ "هیچ گونه توطئه و دسیسه بر ضد هیچ کس و هیچ حزب سیاسی نبوده و نیست بلکه این تصمیم به خاطر آوردن بهبود در وضعیت امنیتی آن ولایت اتخاذ شده است.
درگیریهای روز پنجشنبهه که سبب تعطیلی شهر مزار شریف شده بوده، بسیاری از شهروندان را نیز به وحشت انداخت و آنها را از وضعیت شاکی کرد.