صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنتاگون: حضور ما درافغانستان برای تأمین امنیت شهروندان امریکا است

پنتاگون: حضور ما درافغانستان برای تأمین امنیت شهروندان امریکا است

وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون)، میگوید که واشنگتن از گفتوگوهای صلح در افغانستان پشتیبانی میکند و میافزاید که اوضاع راهبردی در افغانستان تغییری نکردهاست.
پتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع امریکا روند گفتوگوهای صلح را با طالبان، نخستین فرصت ایجادشده در هجده سال گذشته برای رسیدن به صلح میداند.
او در یک نشست در وزارت دفاع ایالات متحده گفت که هدف از تلاشهای هماهنگ نظامی و سیاسی واشنگتن در افغانستان، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن هراس افگنان است: «ما از گفت وگوها در این کشور (افغانستان) پشتیبانی میکنیم. گفتوگوهای کنونی بهترین دریچۀ صلح در ۴۰سال گذشته است. به تلاشهای مان ادامه میدهیم تا جلو فعالیتهای هراسافگنان را از آنجا به کشورمان بگیریم.»
در همین حال، جوزف دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده نیز در این نشست تأکید کرد که حضور نظامیان امریکا در افغانستان در حقیقت ازبهر حضور امریکا در جنوب آسیا است که به موجب آن، امنیت شهروندان امریکا تأمین است.
او در این باره افزود: «هرچیزی را که هماکنون در فضای نظامی به رهبری جنرال میلر (فرماندۀ پشتیبانی قاطع) در افغانستان انجام میدهیم، در پشتیبانی از تلاشهای زلمی خلیل‌‎زاد است؛ اما فکر میکنم در کُل، تصویر کلان اوضاع کُلی راهبردی تغییر نکرده است، اما جنرال میلر، عناصری را از یک راهبرد برای افزایش فشار بر رهبری طالبان ترکیب کرده است.»
جنرال دنفورد، میافزاید که فشارهای نظامی بر طالبان باعث شدهاند تا این گروه برای نخستین بار در هجده سال گذشته به گفتوگوها تن بدهند: «ما چرا در افغانستان هستیم؟ برای اینکه جلو حملهها را بر مردم امریکا و کشور مان بگیریم. ترکیبی از پشتیبانی افغانها برای آوردن فشار بر طالبان و همچنان ایجاد شرایط برای خودمان، ازبهر این است تا حضور موثر ضدهراس افگنی در جنوب آسیا داشته باشیم.»
همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو میگوید که برای رسیدن به توافق نهایی میان طالبان و امریکا، به زمان بیشتری نیاز است: «حضور نظامی ناتو در آیندۀ بیشتر وابسته به نتایج این گفتوگوها است. هنوز برای پیش بینی نتایج این گفتوگوها بسیار زود است. هنوز تا نهایی شدن توافقات صلح، کارهای زیادی باید انجام شود.»
زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان سرگرم رأیزنی با مایک پومپئو، وزیرخارجۀ امریکا و مقامهای دیگر امریکایی است و انتظار میرود در آینده نزدیک به کابل بیاید.