صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: نتایج نهایی انتخابات پارلمانی شش ولایت به زودی اعلام می‌شود

 معاون رئیس جمهور: نتایج نهایی انتخابات پارلمانی شش ولایت به زودی اعلام می‌شود

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی شش ولایت کشور به زودی اعلام میشود.
آقای دانش، دیروز (شنبه، 25 حوت) در دیدار با کرن دیکر، معاون سفیر امریکا در کابل گفته است که کمیسیونهای انتخاباتی برای اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایاتی که هنوز اعلام نشده، به شدت کار میکنند.
او افزوده که اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، دو اولویت اساسی کمیسیونهای انتخاباتی است.
معاون رئیس جمهور گفته است که "بین کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی هماهنگیهای بیشتری وجود دارد و روند اجراآت مربوطه نیز به سرعت و دقت بیشتر دنبال میشود."
معاون سفیر امریکا در کابل، ضمن قدر دانی از نقش معاون رئیس جمهور در رهبری و مدیریت روند تعدیل قانون انتخابات، از اقدامات حکومت افغانستان برای تعیین کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی استقبال و برای همکاری با این کمیسیونها اعلام آمادگی کرده است.
او گفته که "با تعیین کمیشنران جدید در نحوۀ مدیریت هردو نهاد، خوشبینیهای فزاینده مبنی بر احیای اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات بوجود آمده و همکاران بین المللی افغانستان امیدوار است که روند اجراآت کمیسیونهای جدید انتخاباتی با شفافیت و مطابق انتظار مردم افغانستان باشد."
معاون رئیس جمهور در این دیدار گفته است که "استفاده از تکنالوژی بایومتریک، تغییر نظام انتخاباتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اولویتهای اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد روند بررسی چگونگی تطبیق هر یک از این موارد را در دستور کار قرار داده است."
او تأکید کرده که "هرگونه تصمیم نسبت به اولویتهای ملی مرتبط به انتخابات باید براساس تفاهم و توافق نظر همه جوانب ذی دخل اعم از احزاب سیاسی، کاندیدان، جامعه مدنی، جامعه بین المللی و حکومت اتخاذ گردد." انتخابات پارلمانی کشوردر 28 و 29 ماه میزان برگزار شد، اما به دلیل مشکلات تخنیکی بوجود آمده در روند رایدهی و ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون نتایج نهایی این انتخابات به صورت کامل اعلام نشده است.
در پی این مشکلات، حکومت قانون انتخابات را تعدیل کرد و تمام مسئولین قبلی کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار و به سارنوالی معرفی کرد.