صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: آزادی بیان بهترین راه برای مبارزه با فساد اداری است

معاون رئیس جمهور:  آزادی بیان بهترین راه برای مبارزه با فساد اداری است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در نشستی به مناسبت روز ملی خبرنگار سخنرانی میکرد، گفت که آزادی بیان بهترین راه برای مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت است.
آقای دانش که روز دوشنبه 27 حوت (مصادف با روز ملی خبرنگار) در کابل سخنرانی میکرد بر تاثیر آزادی بیان بر حکومتداری خوب اشاره کرد و افزود که آزادی بیان باعث زندگی مسالمت آمیز اجتماعی و در سوی دیگر، سانسور باعث بیاعتمادی و درگیری میشود.
او گفت، «زمانی که در کشور اختناق و استبداد حاکم بوده نه از پیشرفت خبری بود، نه از صلح و نه از رشد فکری و فرهنگی و احترام به کرامت انسانی و حقوق بشری.»
او افزود، «این چه فضیلتی است که همه صداها را خفه کنیم و فقط یک صدا داشته باشیم و مانند زمان طالبان هر صدا و رسانه دیگر را ضد دیانت و شریعت بپنداریم و به نام دین و یا به نام منافع ملی و یا هر نام و عنوان دیگر، مردم یک کشور همگی لبها را بدوزند و درباره سرنوشت و محیط زندگی خود ابراز نظر نکنند.»
آقای دانش این سخنان را در مراسمی ایراد که نماینده سرمنشی سازمان ملل، سفیران شماری از کشورها، رسانهها و نهادهای حامی خبرنگاران به مناسبت روز 27 حوت، روز ملی خبرنگار، گرد آمده بودند.
آقای دانش در ضرورت تجلیل از روز خبرنگار گفت که خبرنگاران نماد آگاهی و دانایی و خرد جامعه هستند و باید از مقام و جایگاه آنان تجلیل شود.
وی با تأکید بر حمایت حکومت از آزادی بیان در کشور گفت که آزادی بیان ناشی از کرامت انسانی است و سانسور در حقیقت نفی عقلانیت، استقلال و کرامت انسان است.
معاون رئیس جمهور افزود که اگر آزادی بیان و رسانههای آزاد وجود نداشته باشد، بدان معنا است که آزادیهای دیگر هم وجود ندارد. به گفته او اگر آزادی بیان نباشد، انتخابات عادلانه و منصفانه و آزادی در رأی دادن و کاندید شدن هم وجود نخواهد داشت.
آقای دانش گفت که آزادی بیان نماد وجود دموکراسی و آزادی در جامعه است و نظام های خودکامه به هیچ صورت آزادی را بر نمیتابند و آن را مغایر اقتدار و حاکمیت خود می پندارند.
معاون رئیس جمهور در این نشست به گفتگوهای صلح اشاره کرد و ضمن استقبال گفت: حفاظت از آزادی بیان تنها در سایه نظم سیاسی و حقوقی مبتنی بر قانون اساسی موجود امکان پذیر است. او افزود که حکومت و مردم افغانستان طرفدار صلحی هستند که در چارچوب نظم موجود و قانون اساسی موجود شکل بگیرد.
همچنین شفیقه حبیبی از فعالان رسانهای نیز در زمینه آزادی بیان و روز ملی خبرنگار سخنرانی کرد. او در بخشی از صحبتهایش از تلاشهای معاون رئیس جمهور در زمینه حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان قدردانی کرد.
خانم حبیبی همچنین با انتقاد از گفتگوهای صلح گفت که موضوع آزادی بیان باید در صدر گفتگوهای صلح قرار داشته باشد و تأکید کرد که آزادی بیان و حقوق زنان قابل معامله نیست و ما هرگز به عقب برنخواهیم گشت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی سال 1397 خورشیدی 20 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدهاند که اکثر این موارد توسط تروریستان به وقوع پیوسته است.
احمد قریشی، رئیس اجراییه مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن نشر این آمار، گفت که از 20 کشته، 18 تن آنان خبرنگار و دو تن دیگر کارمند رسانه بودهاند.
آقای قریشی افزود که گروههای تروریستی –داعش و طالبان- بیشترین نقش را در از بین بردن خبرنگاران داشتهاند. او گفت که گروه تروریستی داعش باعث کشته شدن 13 خبرنگار و طالبان باعث کشته شدن 2 خبرنگار شده است.
طبق گفتههای او، بر اساس عملیاتهای گروه تروریستی داعش 11 خبرنگار زخمی شدهاند.
خبرنگار سال
مرکز خبرنگاران افغانستان علاوه بر مستند سازی و جمع آوری خشونتها علیه خبرنگاران، گزارشهای خبرنگارانی که باعث دلگرمی و یا مبارزه با فساد شده است را نیز مورد تقدیر قرار داد.
این مرکز از ده خبرنگار تقدیر کرد و نوید احمد بارکزی را به عنوان خبرنگار سال برگزید.
نوید احمد بارکزی که خبرنگار سال مرکز خبرنگاران افغانستان شده است، اما از چالشهایی که فرا روی خبرنگاران کشور وجود دارد انتقاد میکند.
آقای بارکزی به روزنامه افغانستان ما گفت که چه خوب است به بهانه تقدیر از خبرنگاران، مشکلاتی که خبرنگاران با آن دست و پنجه نرم میکنند، نیز شناسایی و برای رفع آن تلاش شود.
او به موضوع دسترسی به اطلاعات و حاضر نشدن مقامها به خصوص سخنگویان حکومت اشاره کرد و گفت بهتر است که به نشانه تقدیر از خبرنگار، این مشکلات را هموار سازند.
گفتنی است که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها روز 27 حوت را به عنوان روز خبرنگار، به حکومت پیشنهاد کردند که مورد تایید کابینه قرار گرفت و قرار است این روز درج تقویم کشور شود.