صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند به دانشگاه‌های افغانستان اجازه دسترسی به سیستم آموزش الکترونیکی کشورش را داد

هند به دانشگاه‌های افغانستان اجازه دسترسی به سیستم آموزش الکترونیکی کشورش را داد

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که تفاهمنامهای را با وزارت انکشاف منابع بشری هندوستان مبنی بر دسترسی کامل دانشگاههای افغانستان به سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاههای هند، امضا کرده است.
این تفاهمنامه روز سهشنبه 28 حوت با حضور همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و هیات رهبری دانشگاه مدراس هند، توسط عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی  و سردبیر وزارت انکشاف منابع بشری کشور هندوستان به امضا رسید.
وزرات تحصیلات عالی با نشر خبرنامهای نوشته است که برپایه این تفاهمنامه، دانشگاههای افغانستان میتوانند به سیستم آموزش الکترونیکی هندوستان یا سوایم(SWAYAM)  دسترسی کامل داشته باشند.
در خبرنامه نوشته شده که مطابق این تفاهمنامه برنامههای آموزشی افغانستان نیز آنلاین شده و تمام محتویات آموزشی هر دو کشور از طریق مرامنامۀ سوایم به صورت رایگان آپلود و در دسترس دانشجویان قرار داده میشود.
وزارت تحصیلات عالی همچنین نوشته است که بر اساس این تفاهمنامه، دانشگاههای هند با وزارت تحصیلات عالی در بخش توسعه کورسهای آنلاین از طریق برنامه موک، شمولیت نهادهای تحصیلات عالی افغانستان در پروژههای روباتیک کشور هند، همکاری دربازنگری نصاب آموزش عالی و ارتقای ظرفیت کارمندان اداری، تخنیکی و مسلکی و فراهم کردن زمینههای تحصیلی برای دانشجویان افغان در هند و تبادل محصل میان دو کشور همکاری میکنند. همچنین تفاهم شده است که دانشگاههای دو کشور، اسناد تحصیلی و مدارک همدیگر را به رسمیت بشناسند و برنامههای مشترک ماستری میان نهادهای معتبر علمی دو کشور برگزار شود.
حق دسترسی دانشجویان و استادان افغان به لابراتوارهای مجازی و کتابخانه ملی دیجیتال هندوستان و کارگیری از آن در بخش تحقیقات علمی و غنامندی مواد تدریس در دانشگاههای کشور و همکاری با وزارت تحصیلات عالی در بخشهای ارتقای ظرفیت، کیفیت و ارزیابی اسناد تحصیلی، نظارت از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و سایر برنامههای علمی از دیگر مفاد تفاهمنامه است.
وزارت تحصیلات عالی گفته است که این مهمترین تفاهمنامه در راستای مراودههای علمی است و پیشینه ندارد.   این در حالی است که چند روز پیش روسیه و کوریای جنوبی همچنان طی اعزام هیاتهای علمیشان به وزارت تحصیلات عالی خواهان ایجاد توأمیتهای علمی و روابط گسترده با وزارت تحصیلات عالی شده بودند.