صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امسال بیش از ۳هزار هراس‌افگن در ۸۸ عملیات در شمال کشور کشته شدند

امسال بیش از ۳هزار هراس‌افگن در ۸۸ عملیات در شمال کشور کشته شدند

مقامهای نظامی در شمال کشور میگویند که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۸۸ عملیات پاکسازی را برای نابودسازی پایگاههای هراسافگنان در حوزهی شمال و شمال شرق کشور اجرا کردهاند.
قول اردوی 209 شاهین میگوید که در این عملیاتها که زیر نام عملیات نصرت ۹۷ در ولایتهای شمال و شمال شرق راه اندازی شدند، تلفات سنگینی بر طالبان و  گروههای هراسافگن دیگر وارد شدهاست.
به گزارش طلوع نیوز، معاون این قول اردو میگوید که در یک سال بیش از ۳ هزار هراسافگن در ولایتهای شمال و شمالشرق کشور کشته شدهاند که ۶۴ تن از  جنگجویان خارجی نیز مشمول کشته شدگاناند.
جنرال آدمخان متین، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفته : «جمعا در قالب عملیات نصرت نودوهفت، هشتاد و هشت عملیات اجرا کردیم که این عملیاتها به خاطر تحکیم قانون، به خاطر به وجود آمدن امنیت و به خاطر ایجاد محیط امن به راه انداخته شدند. تقریبا سه هزار و هفت صد و هفتاد و یک هراسافگن کشته شدند که از این جمله شصت و چهار نفر آن اتباع خارجی است.»
هر چند منابعی میگویند که در جریان سال ۱۳۹۷ خورشیدی در ولایتهای شمال و شمالشرق کشور به نیروهای دولتی نیز تلفات سنگین وارد شدهاست و نیز شماری از پاسگاههای نیروهای دولتی در برخی از ولایتهای شمال و شمالشرق در محاصرهی طالبان گیر افتادهاند، اما مقامهای اردوی ملی آنرا رد میکنند.
جنرال آدمخان متین، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین گفته: «هیچ پاسگاه نیروهای امنیتی و دفاعی در زون شمال و شمال شرق محاصره نیست.»
بر بنیاد اطلاعات مقامهای قول اردوی ۲۰۹ شاهین، هماکنون عملیات ولید ۴۰ در بلخ، عملیات طوفان ۲۵ در کندز و عملیات شاهین ۱ در بغلان ادامه دارند.
در این میان، شماری از سربازان و افسران اردوی ملی از آمادگیهای شان برای پاسداری از کشور سخن میگویند. ضمیر سیدخیلی، افسر اردوی ملی گفته: «ما از نگاه تجهیزات نظامی هیچ کمبودی نداریم و در هر حالت در مقابل دشمن ایستاد هستیم.» توی محمد، افسر اردوی ملی گفت: «ما در هر نوع شرایط آماده هستیم که از خاک خود و از وطن خود دفاع کنیم. ما کسی را نمیمانیم که در وطن ما مردم ما را آزار و اذیت کند و ما شب و روز آماده دفاع از خاک و وطن هستیم.» این در حالی است که ولسوالی کوهستانات سرپل، ولسوالی درزآب جوزجان و بخشهای دیگری از ولایتهای شمال و شمالشرق کشور به دست طالبان است و گفته میشود که با گرم شدن هوا فصل تازه جنگ آغاز خواهد شد.