صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور پروژه برق گازی مزار شریف را تهداب گذاری کرد

رئیس جمهور پروژه برق گازی مزار شریف را تهداب گذاری کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در جریان سفرش به ولایت بلخ پس از اشتراک در جشن باستانی نوروز، پروژۀ برق گازی ۵۰ میگاوات مزارشریف را تهداب
گذاری کرد.
در مراسم تهداب گذاری، ابتدا نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم صحبت کرده، گفت که این پروژه اولین پروژه سکتور خصوصی در عرصۀ تولید انرژی و تولید برق گازی در افغانستان است.
خانم نهان در این مراسم که اول حمل برگزار شده بود، افزود که در این پروژه برای پنج هزار افغان به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم زمینۀ کار فراهم میکند.
این پروژه را قرار است شرکت غضنفر گروپ، که یک شرکت افغان است، به ثمر برساند.
محمد اسماعیل غضنفر رئیس غضنفر گروپ در این مراسم گفت که مردم افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی شاهد پروژههای حیاتی بودند.
او افزود که فاز اول این پروژه ۵۰ میگاوات برق و دوم آن ۲۰۰ میگاوات ظرفیت خواهد داشت و فاز اول آن در مدت ۱۸ ماه تکمیل میشود.
سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهوری ضمن تشکر از اعتماد غضنفر گروپ بر آینده افغانستان، گفت که امروز غضنفر گروپ انرژی پنهان افغانستان را بیرون کشیده و آن را در راستای تحرک کشور به کار می برد.
او خاطرنشان کرد که انرژی زیربنای، زیربناهاست و افغانستان منابع مهم تولید انرژی مانند آفتاب، باد و گاز را در اختیار دارد.
رئیس جمهور گفت: هر اندازۀ که تولید انرژی بیشتر شود، تقاضا ازدیاد می یابد. وی افزود که توسعۀ زراعت وابسته به تولید انرژی است.
آقای غنی خاطرنشان کرد که دولت حامی سکتور خصوصی است و آمادۀ هرگونه همکاری با این سکتور است و در عرصۀ بازاریابی به سکتور خصوصی در خارج از کشور تلاش کرده است.
وی در اخیر سخنانش گفت که آینده صلح به کاریابی و رشد اقتصادی مرتبط است و بدون محو فقر، صلح ناممکن است. همچنان رئیس جمهور کشور در جریان سفرش به ولایت بلخ، با قطع نوار ساختمان مقام آن ولایت را نیز افتتاح و  به بهره برداری سپرد. ساختمان ولایت بلخ به مساحت ۱۶۸۰ متر مربع در پنج طبقه طور اساسی توسط وزارت شهر سازی و اراضی به هزینۀ بیشتر از ۲۷۴ میلیون افغانی ساخته شده است.
ساختمان مذکور دارای ۴۷ شعبۀ کاری، ۳ سالون جلسات و پارکینگ وسیع است.