صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تداوم جنگ صدها خانواده را در فاریاب آواره کرد

تداوم جنگ صدها خانواده را در فاریاب آواره کرد

مقامهای محلی ولایت فاریاب در شمال کشور میگویند که صدها خانواده به دلیل ادامه جنگ و ناامنی در ولسوالی قیصار این ولایت مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
محمد نادر سعیدی، عضو شورای ولایتی فاریاب به بیبیسی گفته که ادامه درگیری از یک هفته به این سو باعث شده که بیش از سه هزار خانواده از روستاهای بوری، مدخوجه، حیدرخانه و ینگی زیرغاو به مرکز ولسوالی قیصار فرار کنند. به گفته او صدها خانواده دیگر نیز از قیصار به شهرمیمنه، مرکز ولایت فاریاب پناه بردهاند.
گزارشهای ارائه شده درباره آمار بیجا شدگان ضد و نقیض است.
وزارت دفاع نیز با تایید درگیری در فاریاب گفته که از سه روز تاکنون نیروهای کماندو در برخی از روستاهای قیصار مشغول عملیات نظامی علیه طالبان هستند. قیس منگل، سخنگوی وزارت دفاع میگوید اوضاع امنیتی این مناطق در حال بهبود است.
مردم محل به بیبیسی گفتهاند که جنگ هنوز هم ادامه دارد و مردم در وضعیت بدی به سر میبرند. خانوادههای بیجا شده خواستار کمک عاجل دولت شدهاند.
آقای سعیدی نیز وضعیت را در منطقه نگران کننده خوانده و گفته است که جنگ تا نزدیکهای بازار قیصار، مرکز ولسوالی رسیدهاست.
برخی از خانوادههایی که از ولسوالی قیصار بیجا شدهاند در مساجد و برخی دیگر در خانههای کرایهای زندگی میکنند. شمار دیگر هم به خانههای اقوامشان پناه بردهاند.
مردم از نرسیدن کمک شکایت دارند اما کمیته رسیدگی به حالات اضطراری میگوید که برای رسیدگی به بیجا شدگان در حال برنامهریزی است.
قول اردوی ۲۰۹ شاهین مستقر در شمال کشور با نشر خبرنامهای از کشته شدن ۱۶ عضو طالبان به شمول دو فرمانده کلیدی این گروه در حملات هوایی و زمینی اردوی ملی در ولسوالی قیصار خبر دادهاست.
این قول اردو در خبرنامهای که دیروز (شنبه، ۳ حمل) نشر کرده گفته که ۱۵ عضو گروه طالبان نیز زخمی شدهاند.
عملیات نظامی اردوی ملی ساعت ۸ صبح دیروز به وقت محلی در ولسوالی قیصار رخ داده است.
جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از چند سال پیش به این سو ادامه دارد. جنگی که تاکنون تلفات زیادی به هر دو طرف وارد کرده و مردم نیز از قربانیان اصلی آن هستند.
ادامه جنگ باعث شده تا در این منطقه بازسازی صورت نگیرد و مردم از امکانات اولیه زندگی محروم شوند.