صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امور زنان: زنان کشور بايد براى دفاع از حقوق شان متحد باشند

وزیر امور زنان: زنان کشور بايد براى دفاع از حقوق شان متحد باشند

  وزارت امور زنان ضمن تقدير از برخی خبرنگاران زن، از ايجاد رياست نظارت و ارزيابى به هدف حل مشکلات زنان در نهادهاى غير دولتى خبر داد.
نبيله مصلح معين مالى و ادارى اين وزارت، دیروز در مراسم تقدير از خبرنگاران زن، که از سوى آن وزارت در کابل تدوير يافته بود، گفت که وزارت امور زنان از طريق رياست يادشده که تازه آغاز به کار کرده است،  با کارکنان زن در اداره هاى غيرحکومتى از نزديک ديدن مى کند تا مشکلات آنها را دريابند و براى حل آن اقدام کند.
به گفته او شمارى از خانم ها در ادارات غير دولتى با مشکلاتى چون معاش پايين، آزار و اذيت، تبعيض و غيره مواجه هستند و هدف از ايجاد رياست يادشده، رسيدگى به اين مشکلات است.
به گزارش پژواک، دلبر نظرى وزير امور زنان، در اين نشست ضمن تقدير از کار خبرنگاران زن، نقش خبرنگاران را در اطلاع رسانى و انعکاس مشکلات زنان ارزنده خواند.
به گفته او در اين روزهاى حساس که گفتگوهاى صلح با طالبان مسلح جريان دارد، خبرنگاران در انعکاس خواست هاى زنان، مى توانند نقش اساسى داشته باشند. او افزود: «ما همه صلح مى خواهيم، همه تشنه صلح هستيم؛ اما ما صلح با اتحاد و با عزت مى خواهيم، ما آن طالبانى را نمى خواهيم که مثل گذشته ما زنان را به شلاق بزند.»
وى از تمام زنان کشور خواست که براى دفاع از حقوق شان متحد باشند.