صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره هوانوردی ملکی: فضای پاکستان هنوز هم برای پروازها مسدود است

اداره هوانوردی ملکی:  فضای پاکستان هنوز هم برای پروازها مسدود است

  اداره هوانوردی ملکی مى گويد، که فضای پاکستان هنوز هم برای پروازها مسدود است و امکان دارد در جريان اين هفته باز گردد.
در يک اعلاميه که از طرف این داره دیروز (شنبه، سوم حمل) منتشر شده، آمده است، با بروز تنش ها میان پاکستان و هند، فضای پاکستان برای پروازهای عبوری از تاریخ ۲۷ فبروری به این سو به روی ترافیک هوایی مسدود شده است.
منبع افزوده، رهبری اداره هوانوردی ملکی از اولین روزی که این مشکل پدید آمد، تا کنون موضوع را از مجاری دیپلوماتیک و تماس های پیگیر با بخش هوانوردی ملکی پاکستان تعقیب کرده تا راه حلی برای این معضل جستجو شود.
در اعلاميه آمده است، با مسدود شدن فضای پاکستان، رهبری هوانوردی ملکی مسیر بدیل را از جنوب غرب کشور و از طریق فضای ایران ایجاد کرد تا هموطنان و مسافرین دچار مشکل نشده و پروازها به هند قطع نشود.
منبع گفته است، این مسیر با توجه به طولانی بودنش هزینه بیشتری را در قبال داشته و روی نرخ تکت تاثیرات منفی داشته است.
اين اداره مى گويد، رهبری اداره هوانوردی ملکی موضوع را بصورت مداوم پیگیری کرده و به تمام شرکت های هوایی هدایت داده است که افزایش قیمت تکت با طولانی شدن مسیر تناسب نزدیک داشته و از افزایش بیش از حد آن جلوگیری شود. در اعلاميه آمده است: ((با این وجود ما خوش بین بودیم که مسیر پاکستان هر چه زودتر بازگشایی شود؛ اما این موضوع مجدداً الی ۲۵ ماه مارچ ۲۰۱۹ از سوی دولت پاکستان تمدید شده است.))
منبع افزوده، البته در حال حاضر بخش غربی فضای پاکستان به روی پروازها باز شده اما بخش شرقی آن کماکان مسدود می باشد.
رهبری اداره هوانوردی ملکی با استفاده از فرصت به تمام شرکت های هوایی که به هند و برعکس آن پرواز دارند؛ هدایت می دهد که از افزایش قیمت تکت خودداری کنند.
اداره هوانوردی ملکی تا کنون مسدود بودن فضای پاکستان موجب قطع و اخلال پرواز های عبوری نیز شده و عواید این اداره را شدیداً متاثر نموده است.
با توجه به مشکلات هموطنان که برای تداوی به هند سفر می کنند، تلاش های این اداره برای حل مشکل ادامه دارد و امید است که به زودی این معضل میان دو کشور هند و پاکستان حل شده و جریان ترافیک هوایی در سکتور های مربوطه به روال عادی برگردد.