صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواستارتوجه به تامین امنیت شان شدند

 نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواستارتوجه  به تامین امنیت شان شدند

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در یک نشست در کابل، از حکومت خواستند که به امنیت آنها توجه بیشتر نشان دهد.
 جرگه مشورتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیروز (یکشنبه، 4 حمل) در یک نشست خبری در کابل، از بیتوجهی حکومت به تأمین امنیت شان، انتقاد کردند.
این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که "با توجه به وضعیت وخیم امنیتی کشور و ترورهای سیاسی متواتر که در روزهای اخیر به مشاهده می رسد، اقتضا می کند که حکومت افغانستان به صورت جدی به تأمین امنیت کاندیداهای ریاست جمهوری همت گمارد."
فرامرز تمنا، نور رحمن لیوال، غلام فاروق نجرابی، عنایت الله حفیظ، محمد شهاب حکیمی، محمد حکیم تورسن و محمد ابراهیم الکوزی اعضای جرگه مشورتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستند. این جرگه چندی قبل در کابل اعلام موجودیت کرد.
این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که رئیس جمهور غنی در روز انتخاب کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به آنها وعده کرد که امنیت شان را تأمین میکند، اما تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
آنها میگویند که در مدت 24 روز که از وعده رئیس جمهور غنی گذشته، تنها یک تیم از وزارت امور داخله به دفاتر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمده و نیازهای امنیتی آنها را دریافت کرده و دیگر هیچ اقدام عملی برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، روی دست گرفته نشده است.
آنها میگویند که عدم توجه جدی حکومت به تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی جدی آنها را برانگیخته است.