صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی صلح: نتایج مذاکرات قطر برای کشورهای منطقه نیز پرسش برانگیز است

شورای عالی صلح:  نتایج مذاکرات قطر برای کشورهای منطقه نیز پرسش برانگیز است

محمد عمر داوودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که در در سفرهای که به کشورهای منطقه داشته، مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در قطر برای این کشورها نیز پرسش برانگیز بوده است.
آقای داوودزی که دیروز (یکشنبه، 4 حمل) در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، مشخصا به پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر اشاره کرد و نتایج این دور از گفتگوها برای کشورهای ایران، پاکستان و چین پرسش برانگیز است.
آقای داوودزی در این اواخر به کشورهای پاکستان، چین و ایران سفر کرده و با مقامات آن کشورها در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است.
پنجمین دور مذاکرات نمایندگان ایالات متحده و طالبان 25 فبروری در دوحه قطر آغاز شد و 16 روز طول کشید. در این مدت هیچ گزارشی به رسانهها داده نشد. شماری از شهروندان نیز از نتایج این گفتگوها ابراز نگرانی کرده بودند.
در پی این نگرانیها، دو روز پیش، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان با نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
نمایندگان سه کشور و اتحادیه اروپا در این دیدارها، بر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید کردند و افزودند که به حق تصمیمگیری افغانستان در مورد سیاست، امنیت و اقتصادش، احترام میگذارند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، این اقدام وزارت خارجه امریکا را ستود و گفت که این کار باعث شده است که ابهام به وجود آمده از پنجمین دور گفتگوها، حل شود.
او همچنین خاطرنشان کرد که در سفرهایی که به کشورهای همسایه داشته، این کشورها قانون اساسی کشور را یک سند مهم دانستند. آقای داوودزی گفت این امر نشان میدهد که کشورهای منطقه خواهان ادامه این نظام سیاسی کشور و حکومتی مبتنی بر انتخابات هستند.
برگزاری لویه جرگه
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، در کنفرانس دیروز درباره این جرگه نیز معلومات داد و گفت که این جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور، در تاریخ 9 ثور برگزار میشود. قرار است در لویه جرگه مشورتی صلح، 2500 تن از سراسر کشور شرکت کنند. بر اساس رهنمود کمیسیون برگزاری لویه جرگه، باید 30 درصد اشتراک کنندگان زنان باشند. آقای داوودزی که ریاست کمیسیون برگزاری لویه جرگه را برعهده دارد، میگوید که 1750 تن از کل کشور شرکت میکنند که انتخاب آنان بر اساس تعداد وکلای ولایت ضرب در هفت میشود. به طور مثال از ولایت دایکندی که 4 نماینده در مجلس نمایندگان حضور دارد، 28 تن در جرگه شرکت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح همچنین گفت که در رهنمود تذکر داده شده است که حداقل باید از هر ولسوالی کشور، یک تن در لویه جرگه شرکت داشته باشند. او همچنین گفت که 750 تن باقیمانده، نیز از مهاجرانی که در کشورهای ایران و پاکستان و نمایندگان 24 نهاد مدنی، احزاب تشکیل میشود. در این گروه نیز باید 30 درصد زنان باشند.
حضور طالبان در جرگه
رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که بحثها روی این که از نمایندگان طالبان در این جرگه به گونه رسمی دعوت شوند و یا خیر، هنوز ادامه دارد.
او گفت که "اگر نمایندگان مستقیم و یا غیر مستقیم از طالبان در این جرگه حضور داشته باشند ما خوش آمدید میگویم و خوب است که آنان نیز نظریاتشان را با مردم شریک کنند و حتا این بحث نیز زیر غور است که از طالبان نیز دعوت شود و یا نشود باز این کار آنها است که اشتراک می کنند و یا نه."
بر اساس رهنمود کمیسیون برگزاری لویه جرگه، باید از هر ولسوالی حداقل یک نماینده حضور داشته باشد؛ اما حدود 13 ولسوالی کشور در کنترل شورشیان است و ولسوالها در مراکز ولایت فعالیت میکنند.
آقای داودزی همچنین گفت که اگر از این ولسوالیها فردی شرکت نکرد، از بیجا شدگانی که به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک موطنشان شدهاند، شرکت خواهند کرد.
قرار بود لویه جرگه مشورتی صلح در ۲۶ حوت سال ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار شود، اما به دلیل فرصت دادن به مهاجران کشور برای شرکت در این جرگه، به نهم ماه ثور به تعویق افتاد.