صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارزیابی جدید وزارت صحت: 47 درصد شهروندان کشور، فشار روانی را تجربه کرده‌اند

ارزیابی جدید وزارت صحت:  47 درصد شهروندان کشور، فشار روانی را تجربه کرده‌اند

وزارت صحت عامه کشور در یک ارزیابی تازه، دریافته است که 47 درصد از شهروندان کشور، فشار روانی را تجربه کردهاند که 24 درصد آنان به طور شدید
تحت فشارهای روانی بودهاند. دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت، روز دوشنبه 5 حمل در همایش ملی صحت روانی که در کابل برگزار شده بود، ضمن نشر خبر گفت که ارزیابی ما نشان میدهد که میزان اختلالات افسردگی در کشور ۴.۸۶ درصد، اضطراب ۲.۷۸ درصد، صدمه روانی ۵.۳۴ درصد، میزان سوء استفاده از مواد نشهآور به شمول ادویه خوابآور در حدود ۱۲.۲۰ درصد و افکار خودکشی ۷.۲۵ درصد است. خانم صمد علاوه کرد که این ارزیابی به ما کمک میکند تا بدانیم چه تعداد افراد از مشکلات روانی در کشور رنج میبرند. این ارزیابی برای نخستین بار توسط وزارت صحت در ۱۶ ولایت کشور با همکاری اتحادیه اروپا انجام شده است.  معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، راه اندازی این سمپوزیم را در راستای کاهش بیماریهای روانی در کشور مهم عنوان کرد و گفت که در این همایش شماری از متخصصان صحت روانی داخلی و خارجی اشتراک کردند تا دیدگاههایشان را پیرامون بهبود صحت روانی در کشور در میان بگذارند. فدا محمد پیکان ،معین عرضۀ خدمات صحی، وزارت صحت عامه در پیوند به کارکردهای وزارت صحت عامه در بخش صحت روانی در پاسخ به خبرنگاران گفت که این وزارت برای کاهش بیماریهای روانی در کشور حدود ۷۵۰ تن مشاور روانی را آموزش داده که اکنون در هر مرکز صحی یک مشاور روانی حضور دارد.
در همین حال آقای ماوریژن شیان نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، فقر، جنگ، بیکاری و خشونت را از جمله عوامل بیماری روانی در افغانستان دانست.  او اضافه کرد که اتحادیۀ اروپا بخش صحت روانی وزارت صحت عامه را از سال ۲۰۰۳ به این طر ف در بخشهای گوناگون به ویژه آموزش مشاوران روانی کمک کرده است و این کمکها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
قابل یاد آوری است که این وزارت در نظر دارد تا تعداد مشاوران روانی را در سه سال آینده تا یک هزار تن افزایش دهد.