صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور با غرس درخت صلح، کمپاین نهال‌شانی را آغاز کرد

رئیس جمهور با غرس درخت صلح، کمپاین نهال‌شانی را آغاز کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با غرس "درخت صلح" در محوطۀ لیسه امانی شهر کابل، کمپاین نهال شانی را افتتاح کرد.
آقای غنی، روز دوشنبه 5 حمل، در مراسمی که ادارۀ زون پایتخت به منظور کمپاین نهالشانی برگزار کرده بود، گفت که در سالهای گذشته برعلاوۀ صدمات جانی و مالی، به جنگلات نیز زیانهای زیادی وارد شده است اکنون باید همه نهادها در جهت سرسبزی بسیج شوند.
رئیس جمهور با تاکید گفت که سرسبزی محیط زیست، احیای جنگلات، چراگاهها و سرمایههای طبیعی باید از اهداف عمدۀ تعلیم و تربیه و در مجموع دولت باشد. او افزود که این کارها تنها وظیفه وزارت زراعت و مالداری نیست، باید در این عرصه تمام ادارت دولتی سهم بگیرند.
رئیس جمهور از مسئولان ادارۀ زون پایتخت به خاطر آغاز این برنامه و سهم آنان در این حشر تشکری کرد و گفت که غرس نهال باید در ۳۴ ولایت کشور انجام شود.
آقای غنی به مسئولان وزارتهای تحصیلات عالی و معارف هدایت داد که در محدوده ملکیتهای وزارتها درخت غرس کنند.
محمد اشرف غنی با اشاره به بارانهای اخیر گفت که امسال باران فراوان شد و ضرورت است که از آبهای خویش استفاده مؤثر کنیم و به کشت و کار زمین توجه اساسی داشته باشیم. او افزود، توجه به آماده سازی زمینهای زراعتی و آبیاری آن از اولویتهای اساسی ماست. در بعضی محلات ششصد سال بعد و در شمار دیگری از مناطق صد و یا دوصد سال بعد زمینها آمادۀ آبیاری و آمادۀ کشت خواهد شد. سپس عبدالسمیع استانکزی رئیس ادارۀ زون پایتخت گفت که برای شامل ساختن مکاتب در برنامۀ نهال شانی، به شاگردان و جوانان نیز در این برنامه سهم داده شده است.
وی افزود که امسال پلان داریم تا صد هزار نهال را غرس کنیم که در پنج سال آینده این تعداد به یک میلیون نهال خواهد رسید و در این راستا برعلاوۀ همکاری تاجران، مردم را نیز با خود داریم.