صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین مرحله توسعه و مدرن‌سازی افغان پست در کابل تکمیل شد

 اولین مرحله توسعه و مدرن‌سازی افغان پست در کابل تکمیل شد

مسئولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از دیجیتالی شدن خدمات افغان پست در کشورخبر داده میگویند، اولین مرحله توسعه و مدرنسازی خدمات افغان پست تکمیل شده است.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روز پنجشنبه (22 حمل) ختم پروژه مدرن سازی افغان پست مرکزی را اعلام کردند.
شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت:" در حال حاضر حدود 3 هزار صندوق دیجیتلی در سراسر کشور موجود است ما تلاش داریم که از طریق فایبری نوری تمام نمایندگیهای افغان پست را دیجیتالی سازیم."
وی بیان داشت که افغان پست مرکزی با معیارهای بینالمللی عیار شده است و شهروندان میتوانند تمام بستههای پستیشان را به شکل مصؤن و محرم با قیمت ارزان به تمام نقاط جهان ارسال و همچنان دریافت نمایند.
وزیرمخابرات با بیان اینکه به شمول پست خانه مرکزی 16 پسته خانه دیگر نیز مدرن سازی شده است گفت:" مرحله بعدی مدرن سازی نمایندگیهای افغان پست در ولایات به زودی آغاز میشود و درنظر داریم در مرحله دوم 14 پسته خانه دیگر مدرن شود."
آقای آریوبی خاطر نشان ساخت که با دیجیتال سازی پسته خانهها امنیت بستههای پستی به شکل اساسی تامین شده و حواله جات پولی نیز از طریق آن در سراسر جهان اجرا خواهد شد.
در همین حال احمد وحید ویس، رئیس افغان پست گفت:" در حال حاضر خدمات افغان پست از طریق 461 پسته خانه در سراسرکشور ارائه میگردد."
وی بیان داشت که خدمات پستی در پسته خانه مرکزی با معیارهای بینالمللی ارایه میگردد که مدرن سازی حدود 750 هزار دالر امریکایی هزینه برداشته است و "ما تلاش داریم که تمام پسته خانههای کشور را دیجیتالی سازیم."
افغان پست عضو فعال اتحادیه پستی جهانی و کوپراتیف EMS بوده و خدمات دریافت و توزیع بستههای پستی داخلی و بینالمللی را از طریق 463 پُسته خانه مربوط خود در کشور عرضه میکند.