صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادارۀ هوانوردى ملکى سیستم جدید نظارت راداری را فعال کرد

ادارۀ هوانوردى ملکى سیستم جدید نظارت راداری را فعال کرد

  ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی مى گويد که به هدف کنترول و تامين مصئونيت پروازها در فضاى کشور، سیستم جدید "نظارت راداری" را فعال ساخته است.
در خبرنامه اى این اداره که دیروز (جمعه، 23 حمل) منتشر شده، آمده است که سیستم جدید "نظارت راداری" در دستگاه رادار موسوم به (WAM/A-DSB ) فعال شده است.
خبرنامه افزوده است که این سیستم پس از ارزیابی مصئونیتی، آموزشدهی به کارمندان و هماهنگی میان بخشهای عملیاتی و حفظ و مراقبت این اداره، به صورت رسمی مورد استفاده قرار گرفت.
بر پايۀ معلومات اداره هوانوردی ملکى، سیستم ياد شده برای ارایه خدمات کنترل ترافیک هوایی با نظارت راداری (Surveillance ) به پروازهای که در ارتفاعات ۳۰ هزار فت و بالاتر از آن در فضای افغانستان پرواز می کنند، استفاده مى گردد.
مسئولان اين اداره، ایجاد و فعالسازی این سیستم را یک دستآورد خوب برای ارائه خدمات معیاری و مصئون در بخش کنترول ترافیک هوایی به پروازها در فضای کشور عنوان کرده اند.
در بخشى از اين خبرنامه خاطرنشان گرديده که این سیستم برعلاوه اينکه سبب افزایش ظرفیت ترافیک هوایی کشور خواهد شد، زمينه تشويق شرکتهای هواپیمایی دیگر کشورها را براى سرمايه گذارى در این بخش فراهم مى سازد.
اين در حاليست که سال گذشته يک رادار پيشرفته توسط رئیس جمهور غنی در میدان هوایی حامد کرزی افتتاح گرديد.