صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پوليس کابل ازقريۀ هوت‌خيل چند ميل اسلحه و تجهيزات نظامى را ضبط کرد

 پوليس کابل ازقريۀ هوت‌خيل چند ميل اسلحه و تجهيزات نظامى را ضبط کرد

  پوليس کابل از کشف و ضبط چند میل اسلحه و ديگر تجهیزات نظامی از مربوطات قریه هوتخیل در مربوطات حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل خبر داد.
نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوى وزارت امور داخله دیروز( جمعه، 23 حمل) در صفحۀ فیسبوک اش نوشته که در جريان عملیات پولیس از قریه هوتخیل شهر کابل چند ميل اسلحه غیر قانونی و ديگر تجهيزات نظامی بدست آمده است.
به گفتۀ او، اين تعداد سلاح و تجهيزات نظامى زمانى بدست پوليس قوماندانى امنيه کابل افتاد که ناوقت روز پنجشنبه طی یک پلان منظم كشفی و عملیاتی يك باب منزل مشكوك در قريه هوتخيل مورد تفتيش و بررسی قرار گرفت.
موصوف افزوده است كه در نتيجۀ اين بررسى پوليس، يکتعداد اسلحه را همراه ١٩٠٠ فير مرمی كلاشینكوف، ٢١ فير مرمی پيكا، یک تعداد پرزه جات سلاح كلاشینكوف شامل ميل، پوش تحتانی، قپاق، پستون، سرپوش و صندوق مكانيزه كلاشنيكوف كشف و ضبط گرديد.
رحيمى رقم اسلحۀ ضبط شده را مشخص نکرده است و در عين حال در مورد اينکه در پيوند به اين رويداد کسى بازداشت گرديده يا خير، چيزى نگفته است.