صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در فاریاب: حقوق زنان از خطوط سرخ ما در گفتگوهای صلح است

رئیس جمهور در فاریاب:  حقوق زنان از خطوط سرخ ما در گفتگوهای صلح است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، میگوید که حقوق زنان یکی از خطوط سرخ افغانستان در گفتگوهای صلح است.
آقای غنی که روز پنجشنبه (22 حوت) در یک سفر رسمی به ولایت فاریاب در شمال کشور،  رفته بود، در دیدار با شماری از زنان آن ولایت اعلام کرد که حقوق زنان یکی از خطوط سرخ افغانستان در گفتگوهای صلح است.
به تازگی شورای رهبری مصالحه، پیشنویس خطوط سرخ افغانستان را در مذاکرات صلح با گروه طالبان تهیه کرده است، اما هنوز مشخص نیست که چه مواردی به جز حقوق زنان، شامل خطوط سرخ دولت افغانستان در مذاکرات صلح میشود.
روی نهایی شدن خطوط سرخ افغانستان در مذاکرات صلح، امروز (شنبه، 24 حمل) در سومین جلسه شورای رهبری مصالحه، نیز بحث خواهد شد.
با شدت گرفتن مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و گروه طالبان، نگرانیها از به خطر افتادن حقوق و آزادیهای زنان در صورت بازگشت مجدد طالبان در دولت، افزایش یافت.
عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان و زنان در پنج دور گفتگوی صلح میان هیأت امریکایی و نمایندگان طالبان، انتقادات فعالان حقوق زنان را برانگیخت و آنها این گفتگوها را زیر سئوال بردند.
شماری از شهروندان کمپاینی را زیر نام "خط سرخ من" در شبکههای اجتماعی راه اندازی کردند و در آن تأکید کردند که تأمین حقوق زنان و حفظ دستاوردهای 18 ساله، باید از خطوط سرخ در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشد.
گروه طالبان در زمان حاکمیت خود در افغانستان، به زنان اجازه تحصیل و کار در بیرون از خانه را نمیدادند و همچنین زنان اجازه نداشتند که بدون حضور اقارب مرد، از خانه بیرون شوند.
رئیس جمهور در دیدار با زنان ولایت فاریاب گفته است که "جای افتخار است که امروز زنان فاریاب، متفکرانه خواستهای خود را مطرح میکنند." او تأکید کرده است که "افغانستان به عقب بر نمیگردد."
فاریاب ولایت درجه اول میشود
آقای غنی در سفرش به ولایت فاریاب، اعلام کرد که این ولایت شمالی را به ولایت درجه اول ارتقا خواهد داد. او در جمعی از جوانان و فعالان مدنی فاریاب، این خبر را اعلام کرد.
رئیس جمهور گفت که "این ولایت تمام معیارهای یک ولایت درجۀ اول را دارا میباشد و به ولایت درجه اول ارتقا مییابد."
او گفت که "فاریاب به گونۀ واقعی قانون محور است و الگوی کوچک افغانستان میباشد و تمام اقوام در این ولایت در کنار هم برادرانه زندگی میکنند."
آقای غنی  گفته که "حکومت تمرکز جدی به خاطر تأمین امنیت و باز شدن شاهراهها دارد و اطمینان داشته باشید که قوای دلیر امنیتی و دفاعی، امنیت ولایت فاریاب را تامین میکنند."
ولایت فاریاب در شمال کشور، یکی از ولایات نسبتا ناامن به شمار میرود. این ولایت تا کنون دو بار به دست گروه طالبان سقوط کرده و اکنون نیز این گروه در شماری از ولسوالیهای آن، حضور دارد.
اما رئیس جمهور غنی به جوانان و فعالان مدنی ولایت فاریاب وعده داده است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، امنیت این ولایت را تأمین خواهد کرد.