صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره نورم و استندرد: بیش از 600 استندرد ملی تاکنون تصویب شده است

اداره نورم و استندرد:  بیش از 600 استندرد ملی تاکنون تصویب شده است

مسئولان در اداره نورم و استندرد کشور میگویند که این اداره تاکنون 617 استندرد ملی و6 کد ملی ساختمانی را تصویب کرده است.
خواجه جاوید صدیقی، معین تخنیکی اداره نورم و استندرد، دیروز (شنبه، (24 حمل) در برنامه حسابدهی حکومت به ملت، از تصویب بیش از 600 استندرد ملی خبر داد.
آقای صدیقی گفت که تاکنون 617 مورد استندرد ملی که مواد نفتی، ساختمانی، ماشین آلات و مواد تخنیکی و مواد غذایی را شامل میشود از سوی این اداره تصویب شده است.
وی، ضروت تعیین استندردها روی مواد مصرفی را هزاران مورد دانسته افزود که براساس اولویتها مبتنی بر میزان خطرات محصولات مصرفی و درخواست ادارات سکتوری، استندردها تعیین میشود.
وی با اشاره به مسئله تطبیق استندردهای ملی اظهار داشت که علیالرغم ایجاد برخی زیربناهای تثبیت استندرد، هم اکنون تنها در بخش مواد نفتی، استندردهای یاد شده تنها در پنج بندر تجاری در کشور تطبیق میشود.
آقای صدیقی، نبود هیچ واحد تفتیش و ارزیابی از تطبیق استندردها در بازار کشور را عاملی دانست که روند تثبیت استندرد را در کشور با چالش روبرو کرده و زمینه ساز سرازیرشدن محصولات بیکیفیت در بازار شده است.
وی تاکید کرد که زیربنای واحد تفتیش استندردها هم اکنون ساخته شده و به زودی این واحد تفتیش کار عملی خود را در بازارآغاز خواهد کرد.
معین اداره استندرد، نبود برخی زمینههای قانونی برای تطبیق استندردها را از چالشهای خواند که بخشی دیگر از موانع فراروی تثبیت استندردها در کشور محسوب میشود.
او گفت، چهارچوب قانونی کاملا واضح برای تطبیق استندردها وجود ندارد که به این دلیل، تدوین پالیسی ملی استندرد قانون مترالوژی و مقرره نظارت از بازار در این اداره  نهایی شده و به زودی مشکل قانونی را برطرف خواهد کرد.
به گفته او، پس از تدوین این اسناد قانونی، لابراتوارهای کنترول کیفیت و کمیت، در بندرهای مرزی و شهر کابل ایجاد شده و روند تثبیت استندردها به شکل اساسی به پیش خواهد رفت.
گفتنی است که اداره نورم و اسندرد افغانستان در سال 86 به فعالیت آغاز کرده است؛ علیالرغم تصویب برخی استندردها بنابر اشد نیازمندی، در بخش تطبیق نورمهای تصویب شده تاکنون پیشرفت چشمگیری صورت نگرفته است.