صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمی‌‌کنم

عبدالله:  در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمی‌‌کنم

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور و رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرده که در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمیکند.
بر اساس اعلامیه که دیروز (یکشنبه، 25 حمل) از سوی ریاست اجرائیه منتشر شده، آقای عبدالله گفته است که با او و شخصیتها و احزاب شامل تیم انتخباتیاش در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح مشوره نشده و آنها  آن را " ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمیداند."
در این اعلامیه آمده " ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیتهای شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبودهایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم."
دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در واکنش به تصمیم آقای عبدالله گفته است که "قبل  از اعلام تاریخ برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح مشورهها و دیدگاههای احزاب و جریانهای سیاسی مبنی بر چگونگی برگزاری این اجماع ملی در نشستهای متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است." در اعلامیه این کمیسیون آمده که " دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح یکبار دیگر آماده است تا با نمایندههای سران احزاب و جریانهای سیاسی نشستهای مشورتی را برگزار نموده و دیدگاهها و نظریات سازنده آنها پیرامون هر چه بهتر برگزار شدن این لویه جرگه تاریخی و سرنوشت ساز را جمع آوری و از آنها برای بهبود پروسه استفاده کند."
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از احزاب وجریانهای سیاسی خواسته که "دیدگاهها و نظریات شان را در مطابق به قانون اساسی و منافع ملی کشور" با مردم شریک سازند.
لویه جرگه مشورتی صلح  قرار است به تاریخ ۹ ثور با حضور دستکم ۲۵۰۰ نماینده از سراسر کشور برگزار شود. قرار است سی درصد شرکتکنندگان این جرگه زنان باشند.
برگزارکنندگان لویه جرگه مشورتی صلح پیش ازاین اعلام کرده بودند که این جرگه برای سه روز برگزار خواهد شد و در صورت نیاز برای به نتیجه رسیدن بحثها تا پنج روز نیز ادامه خواهد یافت.
محمد عمر داوودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح که ریاست کمیته برگزاری این لویه جرگه را به عهده دارد، میگوید که رسیدن به اجماع ملی برای تامین و تحکیم صلح هدف این نشست است و تصمیم در مورد چگونگی مذاکرات غیررسمی برای ممد شدن در مذاکرات رسمی، ترتیب یک استراتژی صلح مبنی بر حفظ ارزشها و دستاوردها و تعیین خطوط اساسی توافقات احتمالی صلح با طالبان از موضوعات اصلی مورد بحث در این لویه جرگه خواهد بود. او از مذاکرات مستقیم دولت و طالبان به عنوان مذاکرات رسمی و از مذاکرات طالبان با جناحهای مختلف به عنوان مذاکرات غیررسمی یاد میکند.
لویه جرگه به اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی، عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان است که متشکل از اعضای شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)، رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیهاست. همچنین وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال میتوانند بدون حق رای در آن شرکت کنند.