صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گروه‌های انتخاباتی اتمر و نبیل لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند

گروه‌های انتخاباتی اتمر و نبیل لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند

گروههای انتخاباتی "صلح و اعتدال" به رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی، و "امنیت و عدالت" به رهبری رحمتالله نبیل، از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری، لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند.
تحریم لویه جرگه مشورتی صلح از سوی این گروه انتخاباتی یک روز پس از آن صورت گرفت که تیم انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه نیز این جرگه را تحریم کرد. جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی از احزاب برجسته مشمول این تیم انتخاباتی هستند. لویه جرگه مشورتی صلح  قرار است به تاریخ ۹ ثور  با حضور دستکم ۲۵۰۰ نماینده از سراسر افغانستان برگزار شود. در این جرگه روی چارچوب مذاکرات با طالبان، به حکومت افغانستان مشورت داده خواهد شد.
در گروه انتخاباتی "صلح و اعتدال" آقای اتمر نامزد ریاست جمهوری، محمد یونس قانونی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، نامزد معاونت اول و محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، نامزد معاونت دوم ریاست جمهوری هستند.
تیم انتخاباتی "امنیت و عدالت" به رهبری رحمت الله نبیل نیز اعلام کرد که این گروه در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نخواهد کرد.
در اعلامیه این تیم، حکومت به سوءاستفاده از لویه جرگه متهم شده و آمده که ابهامات و پرسش‌‌های زیادی در مورد این نشست وجود دارد. همچنین در این اعلامیه تاکید شده که این لویه جرگه جایگاه قانونی نداشته و تضمینی برای عملی شدن نتایج آن هم وجود ندارد. تیم صلح و اعتدال در روز ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری از شماری از اشخاص شناختهشده چون حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، صبغت الله مجددی، رئیس پیشین مجلس سنا و شماری از احزاب به عنوان حامیان خود یاد کرد. همچنین در گردهمایی برای ثبت نام این تیم، عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد اسماعیل خان، از رهبران جهادی و اعضای حزب جمعیت و دین محمد جرات، رهبر"روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان" حضور داشتند.
اما مشخص نیست که آیا تمام حامیان این گروه انتخاباتی از شرکت در این لویه جرگه خودداری میکنند و یا نه.
رهبری این تیم ادعا کرده که آنها از حکومت خواسته بودند تا در مورد هدف و اجندای جرگه و همچنین در زمینه ترکیب و انتخاب اعضا با جریانهای سیاسی افغانستان مشورت شود، "اما چنین نشد".