صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جشن ویساک در کابل برگزار شد

جشن ویساک در کابل برگزار شد

جشن ویساک یا عید مذهبی سیکها و هندوهای افغانستان در کابل برگزار شد. برگزارکنندگان این مراسم میگویند امسال به دلیل تهدیدهای امنیتی این جشن محدود و کوچکتر از سالهای گذشته بوده است.
در این جشن که "زایش طبیعت" هم خوانده میشود، مرد و زن و کودک و بزرگسال شرکت میکنند و با ساز و آواز و خوانش متنهای مذهبی آن را گرامی میدارند. شرکتکنندگان در این مراسم عمدتا لباسهای نو و رنگین میپوشند.
پختن غذا و شیرینیهای متنوع و توزیع آن به مهمانان بخش دیگری از جشن ویساک است. در پختن غذا مردان بیشتر از زنان سهم میگیرند.
به گزارش بی بی سی، منجیت کاوَر سینگ، دختر جوان سیک که در این مراسم شرکت کرده بود، میگوید: "من روز عید به درمسال (عبادتگاه هندوها) میآیم، لباس نو میپوشم و بسیار خوشحالم."
با این حال در سالهای گذشته به دلیل تهدیدها از شادی این اقلیت مذهبی در افغانستان کاسته شده است.
چران سینگ خالصه، سخنگوی جمعیت سیک و هندوباور در افغانستان میگوید در سراسر افغانستان حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ خانواده یعنی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر باقی ماندهاند.
در سالهای اخیر شمار زیادی از خانوادههای هندو و سیک، افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدهاند.
سیکها و هندوهای افغانستان عمدتا در ولایتهای کابل، غزنی، پکتیا، خوست و ننگرهار زندگی میکردهاند. اما به گفته آقای خالصه در حال حاضر تنها در غزنی و ننگرهار حدود ۵۰ خانواده و در کابل بیش از ۱۰۰ خانواده باقی مانده و بقیه همه وطن‍‌شان را ترک کردهاند: "خانوادههایی که باقی ماندهاند به دلیل فقر اقتصادی نتوانستهاند مهاجرت کنند."
آقای خالصه گفت شماری از این خانوادهها بزودی افغانستان را ترک میکنند و بقیه هر وقت امکان پیدا کنند خواهند رفت.
چهار دهه اخیر بدترین دوران برای شهروندان سیک و هندوی افغانستان بوده است. آنها میگویند بویژه در سالهای جنگ، دار و ندارشان را از دست دادند. بیشتر دارایی و زمینهایشان را زورمندان غصب کرده، زمینه آموزش کودکانشان بدرستی فراهم نشده و به خاطر آیین و باورشان همواره مورد تبعیض بودهاند.
هر چند در دو سال اخیر حکومت زمینه آموزش را برای شماری از کودکان این اقلیت مذهبی فراهم کرده و وعده همکاری داده اما یکی از نمایندگان سیک میگوید: "دیگر دیر شده و این همکاری فایده نخواهد داشت".
سال گذشته در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد، اوتار سینگ خالصه، از چهرههای فعال در میان سیکهای افغانستان که نامزد انتخابات مجلس نمایندگان هم بود با ۱۳ نفر از سران سیک، هندو و یک راننده مسلمان کشته شدند. دست کم ۲۰ نفر دیگر هم در این حمله زخمی شدند.
تهدیدهای امنیتی هم باعث شده که همه شهروندان سیک و هندوی افغانستان در جشن مذهبی ویساک شرکت نکنند.
برگزارکنندگان این جشن گفتند به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواستند مهمانان رسمی و دولتی داشته باشند.