صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: برای حمایت از حقوق کارگران نیاز به اقدامات عملی است

 معاون رئیس جمهور:  برای حمایت از حقوق کارگران نیاز به اقدامات عملی است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که برای حمایت از حقوق کارگران، باید اقدامات عملی صورت گیرد و قانون کار و مقرره شورای عالی کار در این زمینه، تطبیق شود.
آقای دانش که دیروز (دوشنبه، 26 حمل) در مراسم معرفی سید انور سادات به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی سخنرانی میکرد، گفت که بیکاری از مشکلات اساسی کشور است.
او افزود که  کنترل بازارکار، تطبیق قانون کار و رسیدگی به مشکلات کارگران و حمایت از حقوق آنان از ضرورتهای است که نیاز به اقدامات جدی دارند.
معاون رئیس جمهور گفت که برای حل مشکلات کارگران، مقرره شورای عالی کار باید به صورت اساسی تطبیق شود و بر اساس این مقرره شورای عالی کار مسئولیت دارد در جهت کاهش بیکاری، ارتقای ظرفیت کارگران برای بهبود کار و تولید، تثبیت حد اقل مزد، انکشاف مهارتها و ایجاد صندوق بیمه بیکاری و موضوعات مرتبط، تدابیر لازم را اتخاذ کند.
آقای دانش از سرپرست جدید وزارت کار و امور اجتماعی خواست که برای بهبود وضعیت کار، ایجاد اشتغال، حمایت از حقوق کارگر و تأمین مناسبات عادلانه بین کارگر و کارفرما، اقدامات لازم و همه جانبه را انجام دهد.
او تأکید کرد که جلسات شورای عالی کار باید طبق قانون و در موعد قانونی آن برگزار شود تا از این طریق مشکلات و چالشهای موجود در عرصه کار و مناسبات بین کارگران و کار فرمایان مورد بررسی قرار گیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود، رسیدگی به امور اطفال، معلولان، نوجوانان کهنسالان و ایتام را یکی از وظایف اساسی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد.
اوبا اشاره به وضعیت اطفال بازمانده از مکتب، اطفال کارگر، اطفال در معرض خشونت، اطفال جنگ و اطفال در معرض اعتیاد به مواد مخدر؛ آنان را آسیب پذیرترین گروه اجتماعی خواند که باید از طریق وزارت کار و اموراجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط حمایت شوند.
آقای دانش گفت که "خوشبختانه قانون حمایت حقوق طفل با فرمان تقنینی رئیس جمهور به تصویب رسیده است که بحق یکی از بهترین قوانینی است که در دوره حکومت وحدت ملی طی مراحل گردیده و اکنون نافذ شده است."
معاون رئیس جمهور به وزارت کار و اموراجتماعی دستور داد که به کمک ادارات ذیربط برای حمایت اطفال در برابر آزار، خشونت و سوء استفاده و همچنین جذب آنها در مراکز آموزش تدابیر لازم را اتخاذ کند.  او همچنین تأکید کرد که کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل و کمیته تخنیکی مربوطه هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
سید انور سادات سرپرست و نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی در سخنرانی خود از اعتماد هیأت رهبری حکومت سپاسگزاری کرد و وعده سپرد که با استفاده از کادرهای باتجربه کشور پلانهای مهم و مؤثر را در این وزارت روی دست خواهد گرفت.