صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عاملان قتل یک خبرنگار به اعدام محکوم شدند

عاملان قتل یک خبرنگار به اعدام محکوم شدند

لوی سارنوالی کشور اعلام کرده که عاملان قتل عبدالمنان ارغند، خبرنگار کابلنیوز در ولایت قندهار، به اعدام محکوم شدهاند.
بر اساس اعلامیهای که لوی سارنوالی دیروز (سه شنبه، 27 حمل) منتشر کرده، این اداره پس از تکمیل شدن تحقیقات، پرونده عاملان قتل این خبرنگار را با درخواست مجازات به محکمه فرستاد و آنها به تاریخ 17 حمل سال جاری مطابق ماده 267 کد جزا، به اعدام محکوم شدند. عبدالمنان ارغند، خبرنگار محلی تلویزیون خصوصی "کابلنیوز" سال گذشته در ولایت قندهار در جنوب کشور به قتل رسید.
پس از قتل این خبرنگار، نهادهای کشفی و امنیتی دو نفر را در پیوند به آن بازداشت کردند و پرونده آنها پس از تکمیل بررسیها به سارنوالی ولایت قندهار فرستاده شد.
خانواده آقای ارغند و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان خواستار بررسی پرونده متهمان در کابل شدند و به همین دلیل لوی سارنوالی دستور داد که این پرونده به کابل انتقال یابد.
لوی سارنوالی همچنین اعلام کرده که تاکنون به 50 قضیه خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است و افزوده این نهاد به "حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران متعهد است."
علاوه بر این، شمار زیادی از پروندههای خشونت علیه خبرنگاران در کمیته مشترک حکومت و رسانهها تحت رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، بررسی شده است و به ادارات مربوطه دستور داده شده که این پروندهها را بررسی کند که بر اساس این دستورات، تنها لوی سارنوالی 50 قضیه را بررسی کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال گذشته خورشیدی، 20 خبرنگار در سراسر کشور کشته شدند. مرکز خبرنگاران گفته است که افزایش قتلهای هدفمند خبرنگاران در سال گذشته خورشیدی، بیسابقه بوده است.