صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئيس بانک مرکزى در نشست صندوق وجهی بین المللی شرکت کرد

 رئيس بانک مرکزى در نشست صندوق وجهی بین المللی شرکت کرد

  خلیل الله صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان، در اجلاس بهاری صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن اشتراک کرد.
در خبرنامه سفارت افغانستان در واشنگتن که دیروز( سه شنبه، 27 حوت) منتشر شده، آمده است که اجلاس بهاری صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی، در هفته دوم ماه اپریل سال جاری در شهر واشنگتن دی سی در مقر صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی با حضور رؤسای بانک مرکزی، وزرای مالیه و مقامات مالی و بانکی از سراسر دنیا دایر گردید.
منبع افزوده است، در این اجلاس آخرین وضعیت اقتصادی جهان، چالشها و چشم اندازهای پیش رو و سیاست های پولی و مالی کشورهای توسعه یافته، در حال ظهور و کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته مورد بحث قرار گرفت.
در خبرنامه آمده است که دراین اجلاسپ رئیس عمومی د افغانستان بانک، در جلسات جداگانه  چند جانبه و دو جانبه با خانم "کرستین لگارد" رئیس اجرایی صندوق وجهی، "فروساوا" معاون صندوق وجهی بین المللی، "جهاد ازور" مسئول صندوق وجهی در امور خاور میانه و آسیای مرکزی، مقامات بانک مرکزی امریکا، رؤسا و مسئولین ارشد چندین بانک مهم بین المللی ملاقات کرد.
در این ملاقات ها رئیس عمومی دافغانستان بانک دستاوردها و پیشرفت های افغانستان در عرصه حفظ ثبات سطح عمومی قیمت ها و حفظ ثبات و سلامت نظام مالی بانکی را مورد تشریح قرار داده و در باره موضوعات مورد علاقه و زمینه های استحکام و تقویت همکاری ها، به تبادل نظر پرداخت.
منبع گفته است که در بخش دیگر این سفر، رئیس د افغانستان بانک در ملاقات با برخی از مسئولین سکتور خصوصی و شرکت های معتبر امریکایی، علاقه مند به ایجاد مناسبات تجاری و سرمایه گذاری در افغانستان- که به همت و میزبانی سفارت افغانستان در واشتنگتن برگزار شده بود، نيز ديدارهاى داشته است.
در ادامۀ خبرنامه آمده است که هيات افغانستان، زمینه ها وسهولت های بانکی سکتور بانکی افغانستان جهت ارایه خدمات بانکی به تاجران و سرمایه گذران را تشریح کرده و به سوالات آنان پاسخ دادند. منبع گفت رئیس عمومی د افغانستان بانک، در مجمع عالی مقامات مالی که به میزبانی بانک جهانی در تاریخ ۱۵و ۱۶ اپریل در شهر واشنگتن دی سی برگزار می شود نیز اشتراک میکند.