صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت انرژى و آب: شرکت هاى ساختمانى در سکتور انرژى سرمایه گذارى کنند

وزارت انرژى و آب:  شرکت هاى ساختمانى در سکتور انرژى سرمایه گذارى کنند

  وزارت انرژى و آب، خواستار سرمايه گذارى شرکت هاى ساختمانى در بخش انرژى شد؛ اما اتحاديه شرکت ساختمانى مدعى است که تنها کسانى پروژه ها را به دست آورده مى توانند که «حمايت سياسى» داشته باشند.
انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب که در یازدهمین کنفرانس سالانه فرصت های تجارتی ساختمانی در افغانستان در کابل صحبت می کرد، گفت که پیشرفت کشور بدون پیشرفت سکتور خصوصی، نا ممکن است.
او افزود که به منظورهمکاری حکومت با سکتور خصوصی، در این وزارت بسترحقوقی ایجاد شده و سکتور خصوصی می تواند در بخش  تولید انرژی سرمایه گذاری کند.
وی گفت: «همین حالا سه پروژه تولید برق آبی و پروژه تولید دو هزار میگاوات برق سولری روی دست است و سکتور ساختمانی، می تواند دراین بخش سرمایه گذاری نماید.
خُلمی همچنان افزود که ظرفیت ۶۷ هزار میگاوات برق بادی درغرب کشور وجود دارد و سکتور ساختمانی، با کمی تغیير در کار خود می تواند در این سکتور نیز سرمایه گذاری کند؛ زیرا اکثریت کار پروژه های تولید برق را بخش ساختمانی تشکیل می دهد و این شرکت ها می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.
به گفته موصوف، وزارت انرژی و آب، اخیراً با بنیاد آغاخان تفاهمنامه اى را امضا نموده که به اساس آن، بنیاد یادشده در بدخشان برق را تولید و حکومت آن را خریداری می کند.
به گزارش پژواک، صبغت الله کریمی عضو بورد اتحادیه شرکت های ساختمانی در اين نشست گفت که برخی شرکت ها، علاقه مندی برای اخذ پروژه ها ساختمانی و ظرفیت لازم براى عملى کردن آن را دارند؛ اما اکثر پروژه ها به کسانی داده می شود که «حمایت سیاسی» دارند. او در مورد حمایت سیاسی جزییات نداد.
وی همچنان گفت: «حتی قراردادهاى برخى پروژه ها به شرکت هايى داده شده که ظرفیت تطبیق پروژه ها را نداشته اند؛ تا حدی اصلاحات به وجود آمده است؛ اما اصلاحات در اعطاى قراردادها بسنده نیست؛ چون سکتور خصوصی از وجود فساد نگران است و سبب دلسردی اين سکتور شده است.»
کريمى  بدون ارایه جزییات افزود که همکاری حکومت نیز با سکتور خصوصی کاهش یافته است.
انجنیر یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور تخنیکی و ساختمانی که در این کنفرانس حضور داشت نیز از عدم همکاری حکومت با این سکتور انتقاد کرد و گفت: «توجه به این سکتور، سبب تامین امنیت، رشد اقتصادی و کاریابی در کشور خواهد شد.»
وی نقش شرکت های ساختمانی را در آبادانی کشور مهم  خواند و گفت که این سکتور، از سال ۲۰۰۳ ميلادى به این طرف فعالیت چشمگیر داشته است.
شریف عظیمی رئیس اجرایی اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نیز خواستار سهم دهی این اتحادیه در پروژه ها شد و گفت که باید پروژه ها به اساس ظرفیت و توانایی، به شرکت ها داده شود.
او افزود که ۳۵۰ شرکت ساختمانی داخلی و خارجی، عضویت این اتحادیه را دارند و اين شرکت ها از توانایی خوب برخورداراند.