صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاری شدن سیلاب در دایکندی خسارات مالی برجا گذاشت

 جاری شدن سیلاب در دایکندی خسارات مالی برجا گذاشت

مسئولان اداره امور رسیدگی به حوادث طبیعی دایکندی می گوید که ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب خسارات مالی را برای مردم باور آورده است.
اسدالله سروری رئیس اداره امور رسیده گی به حوادث طبیعی دایکندی به پژواک گفته که در اثر بارندگیهای چند روز اخیر و سرازیر شدن سیلاب ۱۰ منزل مسکونی، بیش از یک هزار جریب زمین زراعتی، ۱۵۰۰ اصله نهال مثمر وغیرمثمر، ۱۸۹ راس مواشی، ۸۳ کیلومتر سرک و ۴ کاریز آب تخریب و از بین رفته اند.
موصوف علاوه کرد: «این سیلاب در ولسوالیهای کیتی، میرامور، ناوه میش و نیلی سرازیر شده اند که خوشبختانه تلفات انسانی نداشته اما، خسارات مالی زیادی را برای مردم وارد نموده اند.»
وی دایکندی را یکی از ولایات آسیب پذیر بیان کرده گفت که این اداره با اندک امکاناتی که در اختیاردارد به هیچ وجه پاسخگویی آسیب دیدگان نیست، اما با آن هم برای خانواده متضرر سیلاب مطابق طرزالعمل کمک صورت گرفته است.
مسئولان این اداره هم چنان میگویند، تیمهای سیار در تمام ولسوالیهای دایکندی در حالت اضطرار برای نجات آسیب دیدگان قرار دارند، در موقع بروز چنین حوادث به کمک آنان خواهند شتافت.