صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از ۱۶ هزار نمره رهایشی به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی توزیع می‌شود

بیش از ۱۶ هزار نمره رهایشی به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی توزیع می‌شود

وزارت شهرسازی و اراضی اعلام کرده که بر مبنای فرمان شماره ۳۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری، روند تشخیص و انتخاب زمین دولتی برای اسکان عودت کنندگان، بی جا شدگان داخلی و فامیل های نیرو های امنیتی و دفاعی کشور را آغاز کرده است.
بر اساس خبرنامهای که این وزارت دیروز (چهارشنبه، 28 حمل) نشر کرده، این وزارت به منظور سروی و ثبت زمینهای دولتی و تشخیص و انتخاب زمین مناسب برای اسکان عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی، برنامه بانک زمین دولتی را ایجاد کرده و این برنامه هم اکنون در ۲۸ ولایت کشور در حال تطبیق است.
این وزارت گفته است که با گذشت یک سال، از طریق این برنامه، مجموعاً بیش از سه و نیم میلیون جریب زمین دولتی را در کشور سروی و ثبت نموده و از مجموع این رقم تا کنون ۱۸ هزار جریب زمین دولتی را برای تطبیق پروژههای عام المنفعه و همچنان بیش از ۱۲ هزار جریب زمین دولتی را در ولایتهای کابل، هرات و ننگرهار برای اسکان عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی اختصاص داده است.
در خبرنامه این وزارت آمده است که  از مجموع این رقم حدود ۶ هزار جریب زمین دولتی در ولایت هرات، ۳ هزار جریب زمین دولتی در ولایت کابل و ۴ هزار جریب زمین در ولایت ننگرهار برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی توزیع میشود.
وزارت شهرسازی و اراضی گفته است که مصمم است با توزیع زمین، مشکلات اساسی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را که از جمله اقشار آسیب پذیر کشور به شمار میروند، حل کند.
برنامه بانک زمین دولتی بر مبنای ماده یازدهم و دوازدهم قانون تنظیم امور زمینداری ایجاد و به هدف سروی و ثبت زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولتی و استفاده موثر از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه های عام المنفعه حکومت عملی میشود.