صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات عالی: 700 استاد دانشگاه و کارمند وزارت تحصیلات بـرای دوره ماستری و دوکتورا به خارج از کشور فرستاده شده‌اند

 وزارت تحصیلات عالی:  700 استاد دانشگاه و کارمند وزارت تحصیلات بـرای دوره ماستری و دوکتورا به خارج از کشور فرستاده شده‌اند

مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند که به منظور ارتقای ظریف کادر تحصیلات عالی، در سال 1397 خورشیدی، 700 استاد دانشگاه و کارمند وزارت تحصیلات عالی جهت تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا، به خارج از کشور فرستاده شده است.
نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی روز چهارشنبه 27 حمل در نشست "پاسخدهی حکومت به ملت" گفت که دستاوردهای سال 97 و برنامههای سال 98 وزارتش را برای رسانهها تشریح کرد.
آقای خواجهعمری افزود، این وزارت در سال گذشته، ۴۳ برنامه ماستری و۳ برنامه دکتورا در دانشگاههای دولتی و۳۳ برنامه ماستری را در دانشگاههای خصوصی ایجاد کرده است.
او همچنین گفت: از مجموع ۱۶۵ رشته تحصیلی در برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، ۲۰ رشته بازنگری شده و ۷۰ تن از اساتید، آموزش مسلکی نصاب سازی را در مالیزیا فرا گرفتهاند.
وزیر تحصیلات عالی در ادامه افزود: با تعدیل قانون تحصیلات عالی، مشکل ۲۴۰۰ تن از استادان دارای رتبه پوهیالی مرفوع شده، ۱۵ سند تقنینی مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفته و اولین سیستم آموزشی آنلاین آغاز به فعالیت کرده است.
وزارت تحصیلات عالی با ایجاد سیستمهای جدید در روند توزیع و امتحان بورسیهها، شفافیت کامل را تامین کرده، امتحان بورسیهها را آنلاین ساخته، بهترین های کانکور سالهای ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ را به بورسیه چین فرستاده و ۱۵۵۱ تن را در مقاطع مختلف به ۴۱ کشور جهان به بورسیه های تحصیلی اعزام کرده است.
وزیر تحصیلات عالی گفت: به خاطر تطبیق شاخصهای حکومتداری خوب در این وزارت،  تطبیق تضمین کیفیت و اعتباردهی در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، کسب ظرفیت تدارکاتی از اداره ملی تدارکات، تفویض صلاحیت استقلالیت مالی به هشت دانشگاه و مصرف ۹۲ درصد بودجه انکشافی از دستآوردهای دیگر این وزارت در سال مالی ۱۳۹۷ است.
به گفته او، در سال۱۳۹۷ خورشیدی، ۴۸  نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی شامل مراحل مختلف اعتباردهی شد که از آن جمله ۵ نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی اعتباردهی شد، ۱۷۵ نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی از ابعاد مختلف مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت، روند ارزیابی ۴۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی طبی در مرکز و ولایات به اتمام رسید و برای ۱۶ نهاد تحصیلی خصوصی ۱۸۸۲۱ قطعه دیپلوم توزیع شده است.
آقای خواجهعمری میگوید که وزارت تحصیلات عالی درسال ۱۳۹۸ تلاش جدی به خرج میدهد تا در بخشهای مختلف، خدمات اساسی را برای جامعه اکادمیک افغانستان ارایه و موفق به دستآوردهای بزرگ در عرصههای مختلف برای تقویت نظام تحصیلی کشور شود.