صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نمایشگاه غذاهای محلی در دانشگاه کابل

برگزاری نمایشگاه غذاهای محلی در دانشگاه کابل

دانشجویان دانشگاه کابل دیروز (چهارشنبه ۲۸ حمل) نمایشگاهی غذاهای محلی کشور را در این دانشگاه برگزار کردند.
این دانشجویان میگویند که با برگزار کردن این نمایشگاه خواستهاند که تمامی دانشجویان از سی و چهار ولایت کشور، با غذاهای محلی همدیگر آشنا شوند و نیز این خوراکههای سنتی  فراموش نشوند. این خوراکههای محلی از سوی دانشجویان دختر و پسر تهیه شدند.
به گزارش طلوع نیوز، ثمینه همت، دانشجو، گفت: «برای این نمایشگاه منتو و قابلی آماده کردیم که از خوراکههای مردمان شمال کشور است.»
سید عمران، دانشجو، گفت: «این نمایشگاه سبب میشود که دانشجویان با خوراکههای محلی که هم صنفیهای شان آماده کردهاند آشنا شوند و همین گونه همه با خوراکههای محلی بخش بخش کشور آشنا میشویم و این گونه خوراکههای محلی ما همیش زنده میمانند.» خوراکههای ویژه همه اقوام کشور از شمال گرفته تا جنوب و از شرق گرفته تا غرب بر سفرهها چیده شدند.
زرمینه اکبری، دانشجو، گفت: «من یکی از خوراکههای محلی مردم غور را که آش سبزی است برای این نمایشگاه آماده کردیم.»
دانشگاه کابل بیش از بیست هزار دانشجو از همه ولایتهای کشور دارد و یکی از هدفهای این نمایشگاه آشنا ساختن این دانشجویان با خوراکههای بومی کشور است.
نازیه کهزاد، یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه، گفت: «یکی از علتهای که سبب شد ما این نمایشگاه را برگزار کنیم، احیای دوباره خوراکههای محلی کشور بود و نیز آشنایی جوانان کشور با این خوراکهها.»
در گوشهیی از این نمایشگاه موسیقی نیز به گونه زنده اجرا شد و تمامی دانشجویانی که در برگزاری و آماده سازی این خوراکهها نقش داشتند، همراه با خوراکههای محلی جامههای محلی نیز به تن کردند.