صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین 200 هزار دالر به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر کمک کرد

 چین 200 هزار دالر به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر کمک کرد

جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرده است که جمعیت صلیب سرخ چین 200 هزار دالر را به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر کشور کمک کرده است.
بر اساس گزارشهای نهادهای دولتی، بر اثر سرازیر شدن سیلاب در هفتههای اخیر، 115 تن کشته، 13 تن مفقود، 48 تن زخمی شدهاند و 3005 باب منزل مسکونی به صورت کلی و 8892 باب دیگر به صورت قسمی خراب شده است.
نهادهای امداد رسان پیش از این اعلام کرده بودند که آسیب دیدگان نیاز جدی به کمک دارند. صلیب سرخ جهانی همزمان با شروع سیلابها، به دلیل تهدید طالبان، فعالیتهایش را متوقف کرد.
جمعیت هلال احمر افغانی، روز چهارشنبه 27 حمل با نشر خبرنامهای نوشته است که صلیب سرخ چین به منظور رسیدگی به آسیب دیدگان اخیر، 200 هزار دالر آمریکایی کمک کرده است.
در خبرنامه هلال احمر نوشته شده که این کشور، متعهد به درمان 400 کودک مصاب به بیماری سوراخ قلب به صورت رایگان شده است.
حسن بانو غضنفر، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در دیدار با آقای لی جن سونگ سفیر چین، از همکاری های دوامدار مردم چین به خصوص جمعیت صلیب سرخ آن کشور با جمعیت هلال احمر افغانی سپاس گزاری کرد.
خانم غضنفر همچنان جمعیت صلیب سرخ چین را یک همکار خوب در قسمت پاسخدهی به حوادث و عرضه خدمات بشردوستانه به قربانیان حوادث و نیز عرضه خدمات صحی به نیازمندان در افغانستان عنوان کرد.
لی جن سونگ سفیر کشور چین در کابل نیز از حمایتهای همه جانبه دولت چین به خصوص جمعیت صلیب سرخ چین خبر داد و  گفت، که در ادامه همکاریهای دوامدار دولت چین با مردم افغانستان در حوزههای مختلف، با مردم و دولت افغانستان همکاری میشود.
تجهیز شفاخانه قلبی هلال احمر، به منظور تداوی کودکان بیشتر در داخل کشور و مساعدت برخی وسایل نقلیه به منظور رسیدگی خوبتر به نیازمندان از دیگر کارهای بشردوستانه کشور چین خواهد بود. 
گفتنی است که کشور چین به خصوص جمعیت صلیب آن کشور تااکنون در قسمت پاسخدهی به حوادث بارها با جمعیت هلال احمر افغانی مساعدت کرده است و همچنان زمینه تداوی رایگان ۱۰۰ طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب را در شفاخانههای آن کشور فراهم کرده است.