صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریاست جمهوری: قطر نشست دوحه را لغو کرد

ریاست جمهوری:  قطر نشست دوحه را لغو کرد

ارگ ریاست جمهوری کشور اعلام کرده که دولت قطر  نشست بینالافغانی دوحه را به دلیل برآورده نتوانستن خواست دولت افغانستان، لغو کرده
است.
در اعلامیه ریاست جمهوری که ناوقت شب جمعه به نشر رسید، آمده است که تمام آمادگیها برای سفر هیأت دولت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه گرفته شده بود، اما "با تعجب" لیست جدیدی از سوی قطر فرستاده شد که "بیاحترامی به اراده و فیصله مردم افغانستان است."
حکومت روز سه شنبه هفت گذشته فهرست هیأت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه را منتشر کرد که در ترکیب آن 250 نفر شامل بودند. اعضای این هیأت نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان، خبرنگاران، شماری از مقامات حکومت و شخصیتهای مستقل سیاسی بودند.
قرار بود اعضای این هیأت روز پنجشنبه به دوحه سفر کند و نشست دوحه امروز (شنبه، 31 حمل) برگزار شود، اما دولت قطر ترکیب این هیأت را نپذیرفت و نشست دوحه را لغو کرد.
ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه خود گفته است که دولت قطر از نپذیرفتن لیست هیأت دولت افغانستان، لیست جدیدی را فرستاد که "از شمولیت غیرمتوازن مردم افغانستان برخوردار بود و به معنای بیاحترامی به اراده و اراده مردم افغانستان است" و قابل قبول مردم افغانستان نیست.
ریاست جمهوری گفته است که بعد از ارسال لیست جدید از سوی دولت قطر، شماری از رهبران سیاسی در یک جلسه مشترک با رئیس جمهور، تصمیم گرفتند که "لیست تهیه شده از جانب قطر قابل قبول نمیباشد و از حکومت قطر خواست تا در کنفرانس، هیأت تعیین شده از جانب افغانستان اشتراک کند."
ارگ در اعلامیه خود افزوده است که "اینکه حکومت قطر این خواسته برحق ما را برآورده نتوانست، کنفرانس دوحه را لغوه کرد."
بعد از نشر ترکیب هیأت افغانستان برای اشتراک در نشست قطر، گروه طالبان و شماری از شخصیتهای مخالفت خود را با این فهرست اعلام کردند و آن را یک هیأت حکومتی خواندند.
اما ریاست جمهوری کشور در اعلامیه خود گفته است که هیأت دولت افغانستان برای اشتراک در نشست قطر  بعد از "مشاورتهای تفصیلی با تمام جریانات سیاسی و اجتماعی" توسط یک کمیته غیردولتی، تهیه شده بود و در جلسه معرفی این هیأت در ارگ ریاست جمهوری، تمام رهبران سیاسی آنها را "سفیران صلح" خطاب کردند.
واکنش خلیلزاد
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که گفتوگوهای مستقیم آمریکا با طالبان را رهبری میکند، در توییتر خود نوشته که از تعویق نشست بینالافغانی دوحه ناامید شده و همه را به تعهد به گفتوگو و روند صلح تشویق میکند.
او به اهمیت گفتوگو برای رسیدن به صلح تاکید کرده و از طرفین خواسته بر سر فهرست گفتوگو کنندگانی که از تمام افغانها نمایندگی کنند، تفاهم کنند و اگر نیاز به کمکی در این مورد باشد، او حاضر به همکاری است.