صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومین جشنواره گل بادام در دایکندی برگزار شد

سومین جشنواره گل بادام در دایکندی برگزار شد

  صدها تن در دایکندی دیروز با برگزارى نمایشگاه زراعتی و اجرای پارچه های تمثیلی، از سومین جشنواره گل بادام در مرکز این ولایت گرامی داشت به عمل آوردند.
این جشنواره با حضور مقام های محلی، فرهنگیان، جوانان، دهاقین و اقشار مختلف جامعه، با برنامههای متنوع فرهنگی (موسیقی، شعرخوانی، نمایش تیاتر، دمبوره هزارهگی و اتن ملی) و نمایش فرآورده های زراعتی برگزار شد.
سیدانور رحمتی والی دایکندی، در این مراسم باشکوه گفت که بیشتر مردم دایکندی از طریق محصولات بادام، امرار معیشت میکنند و خوشبختانه امسال کشور امارات متحده عربی، متعهد شده است که بادام دایکندی را خریداری نماید.
وى، بادام را یگانه محصول مهم این ولایت عنوان کرد و افزود: «ولایت دایکندی از ولایات محروم کشور است؛ اما بودجه انکشافی آن در سال ۱۳۹۸ خیلی ناچیز است؛ اما ما متعهد برای کار و رفع محرومیت این ولایت هستیم.»
رحمتی، پیرامون ارتقای این ولایت از درجه سوم به درجه دوم گفت هرچند از طرف ریاست جمهوری وعده هايی داده شده؛ اما تا به حال تحقق نیافته است.
در همین حال، رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی، هدف از راه اندازی این جشنواره را ایجاد زمینه برای حضور شخصیت های مهم سیاسی در ولایت دایکندی، معرفی داشته های مهم زراعتی این ولایت و معرفی دایکندی به عنوان ولایت امن در کشور خواند.
از سویی هم، باغداران و باشندگان ولایت دایکندی، برگزاری جشنواره گل بادام را خیلی سودمند توصیف نموده و می گویند که برگزاری چنین جشنواره ها، برای تشویق آنان در راستای انکشاف فرآورده های زراعتی مؤثر است.
شماری از باغداران و زنان تجارت پیشه؛ صنایع دستی و فراوردههای زراعتی شان را نیز در این جشنواره به نمایش گذاشته اند. آنان از اداره محلی و حکومت مرکزی خواهان ایجاد فابریکه های پروسس بادام و نیز فراهم آوری زمينه برای فروش و بازاریابی محصولات و صنایع دستی شان شدند.
برگزارکنندگان این جشواره میگویند پس از ختم برنامه رسمی، عصر فرهنگی نیز راه اندازی میشود، که آن هنرمندانى که از ولسوالی های دایکندی آمده اند، اجرا خواهند داشت و در کنار آن، نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی، تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش پژواک، لیلا مظفری یک تن از اشتراک کنندگان جشنواره گل بادام که از ولسوالی اشترلی به مرکز ولایت آمده است، گفت: «من با خانواده ام به این جشن آمده ام تا در کنار سایر همدیارانم خوشی کنم.»
موصوف افزود که مردم از جنگ و درگیری خسته شده اند و هرگاه در کشور آرامی باشد، مردم برای سیر و سفر به سایر ولایت ها نیز می روند. قابل یادآوری است که بادام، عمده ترین محصول زراعتی ولایت دایکندی میباشد که به گفته مقام های محلی این ولایت، در سالی که گذشت، دهقانان ولایت دایکندی بیش از ۱۳ هزار متریک تُن بادام جمع آوری کرده اند.