صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: در استخدام کارمندان وزارت صحت عامه تعادل قومی رعایت نشده است

 معاون رئیس جمهور:  در استخدام کارمندان وزارت صحت عامه تعادل قومی رعایت نشده است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل، از وزارت صحت عامه به شدت انتقاد کرد و گفت که این وزارت در ارائه خدمات به شهروندان توازن را رعایت نکرده و در استخدام کارمندان این وزارت نیز تعادل قومی رعایت نشده است.
آقای دانش، دیروز (شنبه، 31 حمل) در مراسم افتتاح این شفاخانه در غرب کابل، با انتقاد از عدم رعایت توازن در ارائه خدمات و عدم رعایت تعادل قومی در استخدام کارمندان دولتی گفت که " امروز صحت برای همه، عدالت برای همه و معارف برای همه شعار همه ما است ولی در عمل در تطبیق این شعارها با موانع جدی مواجه هستیم."
او افزود که" متأسفانه در اکثر ادارات دولتی هنوز روابط بر ضوابط حاکم است و بیطرفی و برخورد مساوی و برابر با همه شهروندان وجود ندارد، اگر از یک قوم و یا سمتی در اداره عامه، کسی حضور نداشته باشد، به مشکلات آن قوم یا منطقه رسیدگی صورت نمیگیرد."
معاون رئیس جمهور با اشاره به فهرست کارمندان وزارت صحت عامه گفت که "مردم می‌‎پرسند که در تشکیل ۱۸۳۴۲ نفری این وزارت] صحت عامه[ و در میان چندین معین و بیش از یکصد بست ریاست در مرکز و ولایات و شفاخانهها چند نفر از اقوام هزاره و اوزبیک و ترکمن و سایر اقلیتها حضور دارند؟ آیا از این اقوام هیچ کدر تحصیل کرده و مسلکی یافت نمیشود؟"
او افزود که " تا جایی که من اطلاع دارم صدها نفر داکتران مجرب و با تحصیلات بلند وجود دارند ولی به دلایل نامعلوم هرگز استخدام نمیشوند و بیشتر بستها در اختیار دو قوم خاص قرار میگیرد و این یک برخورد غیرمنصفانه و مغایر با قانون اساسی است."
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین از عدم رعایت توازن در ارائه خدمات از سوی وزارت صحت عامه انتقاد کرد و گفت که بودجه این وزارت "یک رقم درشت" را در بودجه ملی کشور تشکیل میدهد، اما از این بودجه به صورت متوازن استفاده نشده است.
او گفت که " در برخی از مناطق نه مراکز صحی وجود دارد و نه داکتر و ادویه و حتی در شهرهایی مانند کابل، مناطقی مانند غرب کابل که شامل چندین ناحیه است، با تراکم سنگین جمعیتی خود از خدمات متناسب صحی دولتی محروم است و مردم از مجبوری رو آورده اند به سکتور خصوصی که متأسفانه این سکتور نیز از کیفیت مناسب برخوردار نیست."
آقای دانش همچنین از شهرداری کابل، وزارت معارف، شرکت برشنا، وزارت انرژی و آب و سایر ادارات دولتی نیز انتقاد کرد و گفت که به منطقه غرب کابل توجه نکردهاند و این منطقه "از خدمات مناسب شهری محروم مانده و به حاشیه رانده شده است." او افزود که این ادارات "در وعدهها و تعهدات اصلی خود ناکام هستند و تاکنون صادقانه عمل نکردهاند و باعث فاصله مردم از حکومت شدهاند."
این دومین بار است که معاون دوم ریاست جمهوری از عدم رعایت تعادل قومی در استخدام کارمندان ادارات دولتی و عدم توزان در ارائه خدمات به مردم، انتقاد میکند.
آقای دانش در سال 1396 در مراسم گرامیداشت از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید عبدالعلی مزاری در ارگ ریاست جمهوری نیز از عدم رعایت تعادل قومی در ادارات انتقاد کرد و از اداره امور ریاست جمهوری خواست که فیصدی حضور اقوام در تمام ادارات را نشر کند.
شفاخانه محمد علی جناح
شفاخانه محمد علی جناح با هزینه 24 میلیون دالر از کمکهای کشور پاکستان در ناحیه سیزدهم شهر کابل ساخته شده است.
این شفاخانه دیروز با حضور معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر صحت عامه کشور، وزیر امور پارلمانی پاکستان، سفیر پاکستان در کابل، شماری از نمایندگان شورای ملی افغانستان و جمعی از باشندگان محل، افتتاح شد.
معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی خود در مراسم افتتاح این شفاخانه، از کشور پاکستان بخاطر ساخت آن تشکر و قدردانی کرد و گفت که نامگذاری این شفاخانه به اسم محمد علی جناح، مؤسس و قائد اعظم پاکستان، "نشان دهنده احترام عمیق مردم افغانستان به تاریخ و شخصیتهای ملی پاکستان است و روابط دو کشور و دو ملت برادر را بیش از پیش عمیق و گسترده خواهد ساخت."
علی محمد خان، وزیر امور پارلمانی پاکستان نیز در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که افتتاح این شفاخانه یک گام مؤثر برای همدلی میان مردم افغانستان و پاکستان است.
شفاخانه محمد علی جناح دوصد بستر دارد و در سه منزل ساخته شده است. تهداب این شفاخانه حدود ده سال قبل گذاشته شده بود و زمان طولانی را دربر گرفت تا به بهرهبرداری برسد.