صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: انتخابات مجلس، فاجعه‌بارترین انتخابات در تاریخ نظام‌های مردم‌سالار بود

غنی: انتخابات مجلس، فاجعه‌بارترین انتخابات در تاریخ نظام‌های مردم‌سالار بود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در مراسم تحلیف نمایندگان ولایتهای کابل و پکتیا گفت که بر اثر بیکفایتی کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات با تاخیر اعلام شد که فاجعهبارترین انتخابات در تاریخ نظامهای مردمسالار است.
این مراسم روز چهارشنبه 25 ثور در ارگ با حضور سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، سیدیوسف حلیم، قاضیالقضات و رئیس ستره محکمه و شماری از مقامهای بلند رتبه دولتی برگزار شده بود.
آقای غنی در این مراسم تاکید کرد که با تجربه از انتخابات گذشته، باید تلاش شود که دیگر چنین فاجعهای در آینده رخ ندهد.
انتخابات مجلس نمایندگان در 32 ولایت کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان سال گذشته برگزار شد اما نتایج آن بعد از حدود هفت ماه اعلام شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در پی ناکامی، فساد اداری و ضعف مدیریتی، تمامی کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی را بعد از برگزاری انتخابات سبک دوش کرد.
لویسارنوالی کشور نیز در پی برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی؛ آنان را ممنوع الخروج کرد. این نهاد گفته بود که این اقدام با هدف بررسی اتهامهای مطرح شده علیه آنها از جمله سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهای گرفته شده است.
از اعلام لویسارنوالی حدود سه ماه میگذرد اما تاکنون این نهاد گزارشی دقیق از بررسی اتهامها وارده منتشر نکرده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در مراسم تحلیف نمایندگان ولایتهای کابل و پکتیا گفت که انتخابات گذشته اعتماد مردم را کاست اما شما باید پس از این، با توان خود بر وظایف کلیدیتان تمرکز و اعتماد مردم افغانستان را حفظ کنید. رئیس جمهور در حالی بر وظایف نمایندگان مجلس تاکید میکند که در ولایت غزنی به دلیل قانون انتخابات و حوزهای شدن، انتخابات برگزار نشد.
آقای غنی گفت که عدم موجودیت نمایندگان مردم ولایت غزنی یک خلاء است اما انتخابات مجلس آن ولایت یکجا با انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، برگزار خواهد شد.
او افزود: این یک ضرورت است که تمام افغانها بر اساس رای شان بهشکل عادلانه در انتخابات دورهی هفدهم پارلمان سهم داشته باشند.
آقای غنی گفت که بهعنوان رئیس جمهور، سه قوۀ، برای من ارزش حیاتی و برابر دارند و در هماهنگی و همکاری قوای سهگانه پیشرفت افغانستان نهفته است.
رئیسجمهور افزود: امید است تا دورهی هفدهم شورای ملی، برای افغانها دورۀ روشن باشد.
او در این نشست از سرور دانش معاون دوم ریاستجمهوری تشکر کرده، گفت که بیش از ۴۰۰ قانون و مقرر تصویب شده و تهداب واضح حقوقی پیشرفت، گذاشته شده است.
رئیسجمهور همچنان از نمایندگان مردم در مجلس خواست تا به قوانینی که برایشان فرستاده میشود، بهخصوص تجدید در قانون انتخابات، توجه کنند.
او افزود که با نمایندگان مجلس، به شکل زونوار دیدار خواهد کرد و طرحهای مناسب آنان در مسایل انکشافی، اقتصادی و موارد دیگر را استماع خواهد کرد.
آقای غنی از عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور بهخاطر مدیریت اصلاحات در انتخابات تشکر کرد و خطاب به نمایندگان گفت که مسئله حوزههای انتخاباتی و نمایندگی عادلانه، موضوعاتی است که شما بر روی آن بحث خواهید کرد و اعتماد مردم افغانستان باید احیا شود.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که قرار است در ماه میزان سال جاری، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سراسر کشور و انتخابات مجلس ولایت غزنی برگزار شود.
رئیس جمهور کشور طی ماههای گذشته همواره تاکید کرده است که باید انتخابات پیشرو سالم و بدون نقص برگزار شود. او مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتی، ضمن اشاره به اشتباهات و تخطیها در دورههای قبلی انتخابات، گفته بود: "بر اساس قانون جدید انتخابات، وضاحت کامل باشد که قانون جزای افغانستان سر تمام اعضای کمیسیونها و تمام کارمندان دو کمیسیون تطبیق میشود و برای این که از فساد و سوء استفاده از وظیفه جلوگیری شود، هر دو کمیسیون برای قرنطین کمیشنران مکانیزمی را ترتیب دهند... باید مکانیزمی برای حساب دهی و شفافیت کامل شما برای ملت به میان آید."
آقای غنی به کمیشنران جدید گفته بود که اگر تخلف کنید، مجازات میشوید.