صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت کنگره امریکا از صدور چهار هزار ویزه به ترجمانان افغان

حمایت کنگره امریکا از صدور چهار هزار ویزه به ترجمانان افغان

دموکرات ها و جمهوری خواهان کانگرس ایالات متحده، از لایحهای حمایت کردند که بر اساس آن تا تاریخ ۳۰ماه سپتمبر سال جاری، حدود چهار هزار ویزه ویژه مهاجرت (Special Immigrant Visa ) برای افغان های داده شود که در افغانستان با نیروهای امریکایی ایفای وظیفه کرده و اکنون زندگی شان با تهدید مواجه است.
ادم کین زینگر، عضو کانگرس ایالات متحده با ابراز حمایت از این لایحه گفته که هدف اساسی نجات زندگی افغان های است که به خاطر حفاظت جان امریکایی ها حیات خود را درخطر انداخته اند. کین زینگر به صدای امریکا گفته "ما به گونه متداوم این مبارزه را به پیش میبریم تا این افراد را به اینجا ]امریکا[ بیاوریم و توجه بیشتر را به آنهایی جلب کنیم که به ما خدمت کرده اند." به گفتۀ این عضو کانگرس ایالات متحده، سال گذشته ویزه خاص مهاجرت برای شمار محدودی صادر شده بود اما امسال آنان خواستار افزایش این چنین ویزه برای افغان ها بوده و تلاش های شان را برای کسب بودجهای بیشتر به این برنامه ادامه خواهند داد.
شماری دیگری از اعضای کانگرس ایالات متحده گفته اند که واشنگتن در قبال مصؤنیت ترجمانهای افغان که با سربازان امریکایی در افغانستان کار کرده اند، مسئولیت دارد.
اعضای کانگرس ایالات متحده همچنان خواستار ارزیابی مشکلات نیز شده اند که هنگام صدور ویزه به افغان ها، سبب ایجاد موانعی میشود.
این لایحه را جین شاهین، سناتور دموکرات و تهام تیلیس، رچر دبلیو منتل، راجر وکر، کوری گاردنر، جیک رید و تم کین، سناتوران جمهوری خواه پیشنهاد کرده اند.
در سال ۲۰۱۸ میلادی به یکهزار و ۶۵۰ افغان ویزه خاص صادر شده، در حالی که این رقم در ۲۰۱۷ به ۴۰۰۰ میرسید.
جنرال استن میلر، فرمانده نیروهای امریکایی در نامهای به سناتور شاهین، حمایتاش را از این لایحه نشان داده و گفته است که این کار برای کامیابی افغانستان بسیار مهم است. سناتور شاهین، سال گذشته نیز با جان مککین سناتور پیشین، همچون لایحهای را پیشکش کرده بودند.