صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صندوق نجات کودکان: دلیل مرگ هشت کودک از ده مورد در افغانستان انفجار است

صندوق نجات کودکان:  دلیل مرگ هشت کودک از ده مورد در افغانستان انفجار است

صندوق نجات کودکان اعلام کرده که در دو سال گذشته میلادی، هشت کودک از هر ده کودک در افغانستان در نتیجه انواع انفجار کشته شدهاند.
به اساس تحقیق این نهاد خیریه بینالمللی نزدیک به یک سوم تلفات غیرنظامیان در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در  کشور را کودکان تشکیل میدهند.
این سازمان، آمار تلفات کودکان در سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان را سه هزار و ۱۷۹ نفر اعلام کرده است که ازاین میان ۲۵۱ نفر آن دختر هستند.
صندوق نجات کودکان گفته که کودکان افغان دو برابر بزرگسالان در معرض خطر مرگ و میر ناشی از راکت و خمپاره قرار دارند.
این سازمان که در مورد اثرات جنگ و انفجار بر کودکان تحقیق کرده، میگوید کودکان به دلیل جنگ برای سالها در معرض ضربه روانی پس از حوادث ناگوار، اضطراب و افسردگی قرار میگیرند.
در اعلامیهای که به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس این نهاد بینالمللی روز پنجشنبه (26 ثور) منتشر شده آمده است که صندوق نجات کودکان برای ارائه خدمات بشردوستانه به کودکان، هشتاد درصد با کمبود هزینه روبه رو است.
صندوق نجات کودکان، آمار تلفات کودکان در سال ۲۰۱۷ میلادی در جنگهای افغانستان، یمن، سوریه، نیجریه و عراق را هفت هزار و ۳۶۴ نفر اعلام کرده است. افغانستان با آمار تلفات سه هزار و ۱۷۹ کودک در این سال، در رده نخست پنج کشور مرگبار جهان برای کودکان قرار گرفته است.
اونو ون مانن، رئیس بخش افغانستان صندوق نجات کودکان، گفته است که قوانین بینالمللی به صراحت نشان داده که تمامی طرفها باید مطمئن شوند که کودکان در جریان جنگ مصون هستند. اما با این حال هر سال صدها کودک افغان در نتیجه مواد انفجاری گروههای درگیر در افغانستان کشته می شوند.
این سازمان از دولت افغانستان و گروههای مخالف مسلح خواسته تا در استفاده از مواد انفجاری به مصونیت کودکان توجه کنند.
این نهاد خیریه بینالمللی همچنین از دولت افغانستان خواسته که راهکاری را برای ارائه کمکهای مالی به خانوادههای کودکان آسیبدیده از جنگ فراهم کند.