صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میزان صادرات افغانستان تا سال 2020 میلادی به دو میلیارد دالر خواهد رسید

میزان صادرات افغانستان تا سال 2020 میلادی به دو میلیارد دالر خواهد رسید

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته صنعت اعلام کرد که قرار است براساس برنامههای این وزارت، میزان صادرات افغانستان تا سال 2020 میلادی به دو میلیارد دالر برسد.
نمایشگاه هفته صنعت، دیروز شنبه (28 ثور) از سوی وزارت صنعت و تجارت برای دو روز در کابل افتتاح شد.
اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که حکومت افغانستان تلاش دارد تا وضعیت اقتصادی در کشور بهبود یابد اما این وضعیت بدون مارکیت بینالمللی برای کالاهای تجارتی افغانستان ممکن نیست.
آقای احمدی گفت:"هفت میلیارد دالر واردات داریم و یک میلیارد دالر صادرات. در سال 2019  یک میلیارد دالر صادرات خواهیم داشت و تا سال 2020 این رقم به دو میلیارد دالر خواهد رسید."
وی با اشاره به پیشبینیهای این وزارت در زمینه رشد تجارت و صنعت در کشور علاوه کرد که در سال جاری بخش زراعت سه تا پنج درصد، بخش صنعت ده درصد و بخش اقتصاد افغانستان نیز چهار درصد رشد خواهد داشت.
او ایجاد دهلیزهایی هوایی را در افزایش صادرات کالاهای افغانی مفید خوانده و تاکید کرد که با 600 پرواز طی دو سال اخیر، کالاهای مختلف افغانستان به مارکیتهای جهانی صادر شدهاند.
آقای احمدی همچنان در خصوص رشد سکتور صنعت خاطر نشان کرد که در راستای حمایت از صنعتکاران قرار است تا دو ماه آینده دو پارک صنعتی بزرگ در ولایتهای کابل و خوست ایجا شود که در مجموع 250 نمره زمین برای این پارکها توزیع شده است؛ با افتتاح این دو پارک صنعتی، زیربنای صنعت افغانستان تکمیل خواهد شد.
وی ناامنی و کمبود انرژی برق را از عمدهترین چالشها فرا راه رشد صنعت افغانستان عنوان کرد و خاطر نشان نمود که وزارت تجارت و صنایع در همکاری با نهادهای امنیتی، این چالش را حل خواهند کرد.
به گزارش جمهور، در همین حال، ظهورالدین شینواری معین صنایع و انکشاف سکتور خصوصی وزارت صنعت و تجارت گفت که طی سالهای اخیر، صنعت افغانستان، 6 الی 8 درصد رشد داشته است.
او بیان داشت که در حال حاضر، 2800 شرکت صنعتی از وزارت تجارت و صنایع جواز کار دریافت کردهاند که با فعالیت این شرکتها، بخش بزرگی از نیازمندهای داخلی از تولیدات داخلی افغانستان مرفوع میشود.
معین صنایع و انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صنعت گفت:"در حال حاضر بالای مقرره پارکهای صنعتی کار مینماییم و کارهای سریع انجام شده و عملی است. توزیع زمین برای 100 شرکت منظور شده است و در حال حاضر، برای 13 شرکت در یازده ولایت عملا توزیع زمینها آغاز شده."
این مقام وزارت تجارت و صنعت ابراز امیدواری کرد که با توزیع زمینها و فعال شدن دو پارک صنعتی، 8 هزار شغل مستقیم و 35 هزار شغل غیر مستقیم برای شهروندان افغانستان ایجاد خواهد شد.
وی از تمامی نهادهای دولتی و خصوصی و شهروندان کشور خواست که برای رفع نیازمندیهای شان به منظور حمایت از سکتور صنعت از تولیدات داخلی خود استفاده کنند.