صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی در مراسم تجلیل از هفته صنعت ؛ صنعت کاران شریک ثبات کشور اند

غنی در مراسم تجلیل از هفته صنعت ؛ صنعت کاران شریک ثبات کشور اند

محمداشرف غنی رئیس جمهور در مراسم  تجلیل از هفته صنعت، ضمن استقبال از سرمایهگذاری صنعت کاران در داخل کشور، گفت که آنان شریک ثبات افغانستان هستند.
آقای غنی که دیروز (شنبه، 28 ثور) در مراسم افتتاحیه تجلیل از هفته صنعت در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد، گفت: "صنعت کاران ما قدمهای بزرگی را برداشتهاند و سرمایهگذاران ما خطرات بزرگی را قبول کردند، وارد کردن (کالا) یک چیز است ولی تولید چیزی دیگر است هرکس میتواند وارد کند، اما تولید کار مشکل است."
او خطاب به صنعت کاران تاکید کرد و گفت: "شما نه تنها شریکهای انکشاف افغانستان هستید بلکه شما شریکهای ثبات کشور هستید."
به گفته او، دولت باید از طرز فکر سابقه بیرون شده و به شریک سکتور خصوصی و صنعت کاران تبدیل شود و این شراکت باید درازمدت باشد؛ و ابتدا مشکلات صنعت کاران توسط واحد عملیاتی ارگ به شکل اساسی حل خواهد شد.
آقای غنی بیان داشت که محیط سرمایهگذاری در چهارونیم سال گذشته در کشور کاملاً تغییر کرده است. اعتماد و احترام متقابل میان سکتور خصوصی و دولت ایجاد شده است.
وی گفت:"برای حل مشکلات صنعت کاران، "نباید هر کس بگویند که مسئول نیستم؛ همه مسئول است. تمامی ادارات که نمایندگی از یک دیدگاه میکنند باید اصلاح شوند." به گفته او، مشارکت سکتور خصوصی و دولتی براساس یک تفاهم ایجاد خواهد شد و در این راستا وزارت مالیه از جانب حکومت با سکتور خصوصی کار میکند. او، در قسمت مشکلات گمرکی نیز گفت که باید سال سه بار سر تعرفه تجدید نظر شود؛ تعرفه وسیله است و عواید و رشد باید به یک توازن برسد.
محمداشرف غنی در مورد حل چالش قوای بشری نیز گفت که این مشکل باید به صورت مشترک از سوی حکومت و صنعت کاران حل شود؛ ابتدا باید ضرورتها از دیدگاه سکتور خصوصی تشخیص شود و سپس اقدام صورت گیرد.
او تاکید کرد که مشکلات اختصاص زمین برای صنعت کاران نیز بزودی حل خواهد شد؛ زیرا به گفته او زمینهای دولتی در کشور تثبیت شده و هم اکنون تنها در کابل 4 هزار هکتار زمین دولتی تشخیص شده است. آقای غنی در حالی صنعت کاران را برای سرمایه گذاری در داخل کشور به منظور رشد تولیدات داخلی تشویق میکند که هنوز هم میزان واردات کشور سالانه به 7 میلیارد دالر میرسد. میزان واردات 91 درصد و میزان صادرات هم 9 درصد گفته شده است.