صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تقویم انتخاباتی به نهادهای امنیتی سپرده شد

 تقویم انتخاباتی به نهادهای امنیتی سپرده شد

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، تقویم انتخاباتی را به مقامهای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور سپردند.
جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور روز شنبه 28 ثور در ارگ برگزار شد و روی اتخاذ تدابیر بهتر به منظور تامین امنیت انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی  بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم انتخاباتی را به رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی تحویل داد و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی از تامین امنیت بهتر و حمایت کامل خویش در تمام مراحل پروسۀ انتخابات اطمینان دادند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، فیصله کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همان گونه که امنیت انتخابات مجلس را تامین کردند، در تامین امنیت بهتر انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی از آغاز تا انجام در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات کار کنند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری روز شش میزان سال جاری در 7385 مرکز که شامل حدود 35 هزار محل رایدهی میشود، برگزار شود. در این روز قرار است بیش از 234 هزار کارمند فعال باشند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اکثر این مراکز در مکانهای است که در انتخابات مجلس نمایندگان بوده است.
همچنین این کمیسیون در پلان عملیات خود نوشته است که فهرست مراکز رایدهی روز هفتم سرطان برای ارزیابی امنیتی به نهادهای امنیتی کشور، میفرستد و مراکز که امکان تأمین امنیت آن وجود نداشته باشد، شامل فهرست مراکز رایدهی نخواهد شد.
در پلان عملیاتی ذکر شده که احزاب، رسانهها و فعالان جامعه مدنی میتوانند با توجه به طرزالعمل از روند رای دهی نظارت کنند و در زمان مهر و لاک صندوقها حضور داشته باشند. قرار است به منظور سرعت در شمارش آرا، در هر محل آرا شمارش شود.
بر اساس این پلان، از 6 میزان که روز رای دهی است تا 26 میزان جمع بندی آرا صورت میگیرد. 27 میزان نتایج ابتدایی ریاست جمهوری مشخص میشود و 16 عقرب نتیجه نهایی. اگر انتخابات به دور دوم برود تقسیم اوقات زمانی تغییر خواهد کرد.
این کمیسیون تصمیم دارد که 17 عقرب نتیجه ابتدایی شورای ولایتی و در تاریخ 7 قوس نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلام کند.